Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Ivica Radovanović

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Pedagogija i psihologija [1976-1980]
  • Magistarske studije: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Pedagogija [1986]
  • Doktorske studije: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Pedagogija  [1994]

Biografija

Radovanović, dr Ivica (1957), redovni profesor (2003) za užu naučnu oblast Pedagogija. Radi na Učiteljskom fakultetu u Beogradu od 1997. godine. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (1994) iz oblasti pedagogije.

Najznačajniji radovi koje je do sada objavio su: Statistika u pedagoškom istraživanju (koautor), Univerzitet u Prištini (1996), Stil ponašanja nastavnika, Učiteljski fakultet, Beograd (1997); Uvod u opštu i informatičku pedagogiju, Učiteljski fakultet, Beograd (2000); Vaspitanje kroz sport, Učiteljski fakultet, Beograd (2005); Odrasli o darovitoj deci i mladima (koautor), Učiteljski fakultet, Beograd (2007); Upravljanje razredom (koautor), Učiteljski fakultet, Beograd (2009); Internet u obrazovanju (koautor), Učiteljski fakultet, Beograd (2013) i veći broj naučnih i stručnih radova (u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima i drugim publikacijama), kao i veći broj bibliografija, prikaza i recenzija. Oblasti interesovanja i istraživanja su: Uža naučna oblast – Pedagogija, Pedeutologija, Metodologija pedagoških istraživanja sa statistikom, Pedagogija sporta, Menadžment pedagoških procesa. 

Učestvovao je u realizaciji više naučno-istraživačkih projekata od kojih se izdvajaju projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, čiji je rukovodilac: Promene u osnovnoškolskom obrazovanju – problemi, ciljevi, strategije (2005-2010) i Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja (2011-2018).

Reference

PhD Ivica Radovanović slika

PhD Ivica Radovanović

Kabinet:

Elektronska pošta: ivica.radovanovic@uf.bg.ac.rs

Konsultacije
Predmeti