Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Горан Воротовић

Образовање

  • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Машински факултет , Ваздухопловство [1996-2000]
  • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Машински факултет, Моторна возила [2000-2004]
  • Докторске студије: Универзитет у Београду, Машински факултет, [       - 2011]

Биографија

Горан Воротовић је рођен 1. априла 1973. године у Никшићу, СР Црна Гора. После завршене Основне школе уписао је Гимназију, математички одсек, смер програмер, коју је завршио 1991. године са дипломом Луча. Машински факултет у Београду, уписао је 1996. године. На трећој години студија определио се за смер Ваздухопловство на Машинском факултету. Звање Дипломираног машинског инжењера на одсеку за ваздухопловство стекао је 2000. године (Диплома Универзитета у Београду бр. 9078 од 26.02.2001. године). Последипломске студије на Машинском факултету у Београду, на групи за Моторна возила уписао је 2000. године. Након сагласности ННВ-а Машинског факултета у Београду, новембра 2004. године одбранио је магистарску тезу под насловом “Развој и имплементација информационог система за дијагностику рада возила у реалном времену” (Диплома Универзитета у Београду бр. 10975 од 23.11.2004. године). Докторску дисертацију под насловом „Методологија оптимизације управљивости и стабилности возила“ одбранио је у марту 2011. Године (Диплома Универзитета у Београду бр. 13902 од 05.09.2011. године).

До јуна 1996. године радио је као сарадник у Електропривреди Црне Горе, Монтекс, Ф&Д Лаб, ДиС, и великом броју већих и мањих предузећа на пословима пројектовања и реализације информационих система, пројектовања и имплементације софтверских пакета, пословима одржавања и информационим технологијама. По одслужењу војног рока 2001. године, започиње рад на Машинском факултету Универзитета у Београду као сарадник у Лабораторији ЦИАХ уз интензиван наставак магистарских студија. Почетком 2003. године засновао је радни однос на Машинском факултету у Лабораторији ЦИАХ. Такође, учесник је пројеката Министарства за науку и технологију. Био је ангажован, и поред редовних обавеза у активностима Лабораторије ЦИАХ, као члан Савета Машинског факултета универзитета у Београду у два мандата. Као водећи информатички стручњак учествовао је и у изради Мастер плана транспорта за Србију.

Члан је:

•              ДОТС-а (Друштво одржавалаца техничких система),

•              ЈУМВ-а (Југословенско друштво за моторе и возила),

•              Председништва групације произвођача друмских транспортних средстава при привредној комори Србије,

•              Међународног удружења за хлађење (International Institute of Refrigeration).

2013. године стиче научно звање Научни сарадник чиме заокружује посао истраживача и са несмањеним жаром наставља даље усавршавање.

2015. године изабран је у звање доцента на Машинском факултету – Катедри за ваздухопловство - модуо за машинство и информационе технологије, чиме стиче могућност да своја знања на најбољи могући начин преноси студентима.

Референце

др Горан Воротовић слика

др Горан Воротовић

Kабинет: 101, 104

Eлектронска пошта: gvorotovic@mas.bg.ac.rs

Консултације
  • Уторак: 16.00 - 17.00
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099