Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Горан Дикић

Образовање

 • Основне академске студије: Техничка војна академија КоВ ЈНА, Ракетна техника [1978 - 1983]
 • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Системи аутоматског управљања [1988 - 1990]

Биографија

Рођен је 20. 01. 1960. године у Београду где, 1978. године, завршава Војну гимназију. Школовање наставља у Техничкој војној академији КоВ ЈНА у Загребу и стиче диплому инжењера електротехнике, смер Ракетна техника 1983. године. Магистрирао је и докторирао, уз менторство, професора Бранка Ковачевића на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 1995. и 2006. године.

Професионална каријера:

1983. – 1987. Референт технике у мешовитој противоклопној бригади, Бачка Топола

1987. – 1994. Наставник у Војној академији КоВ, Београд

1994. – 2006. Наставник у Војнотехничкој академији, Београд

2006. – 2011. Начелник Катедре војноелектронских система, Војна академија

2011. – 2017. Проректор за међууниверзитетску и међународну сарадњу, Универзитет одбране у Београду

Обављајући наставничке дужности предавао је и изводио вежбе из Електротехнике, Електронике, Информатике, Аутоматског управљања, Основа ракетне технике, Ракетних система малог домета и Система вођења и управљања ракета и система управљања ватром.

Био је наставник предмета Инфрацрвени самонаводећи системи и Стохастички системи и естимација, на магистарским студијама у Војној академији.

Био је ментор бројних дипломских радова, једног доктората и једног магистарског рада.

Водио је пројекат Систем за Мултисензорску детекцију и праћење покретних циљева у Војној академији током периода од 2006. до 2009. године.

Од октобра 2007. године предаје, најпре као спољни сарадник, предмете Аутоматско управљање 1 и Аутоматско управљање 2, а 2017. године постаје наставник у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.

Ангажован је на интердисциплинарном истраживачком пројекту ИИИ47029 под називом Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку којег финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

Више година био је члане уређивачког одбора часописа Војнотехнички гласник и Scientific Technical Review. Учествовао је у раду Конференције Универзитета Србије у својству представника Универзитета одбране.


Референце

Научни рад у међународном часопису

 1. Tomic Ljubisa D Damnjanovic Vesna M Dikic Goran D Milanovic Bojan C:"Reconstruction of Simulated Cylindrical Defects in Acrylic Glass Plate Using Pulsed Phase Thermography", APPLIED SCIENCES-BASEL, (2019), vol. 9 br. 9

 2. Pavlovic Danica, Vasiljevic Darko M, Salatic Branislav, Lazovic Vladimir M, Dikic Goran D, Tomic Ljubisa D, Curcic Srecko B, Milovanovic Petar D, Todorovic Dajana D, Pantelic Dejan V: "Photonic structures improve radiative heat exchange of Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae)" ,JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY, (2018), vol. 76 br. , str. 126-138

 3. Sokolovic Vlada S, Dikic Goran D, Markovic Goran B, Stancic Rade, Lukic Nebojsa S : "INS/GPS Navigation System Based on MEMS Technologies", STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, (2015), vol. 61 br. 7-8, str. 448-458.

 4. Dikic Goran D, Tomic Ljubisa D, Damnjanovic Vesna M, Milanovic Bojan C : "Characterization of Periodic Cylindrical Subsurface Defects by Pulsed Flash Thermography", SURFACE REVIEW AND LETTERS, (2015), vol. 22 br. 2

 5. Sokolovic Vlada S, Dikic Goran D, Stancic Rade:"Integration of INS, GPS, Magnetometer and Barometer for Improving Accuracy Navigation of the Vehicl",  DEFENCE SCIENCE JOURNAL, (2013), vol. 63 br. 5, str. 451-455.

 6. Andric Milenko S, Bondzulic Boban P, Zrnic Bojan M, Kari Aleksandar, Dikic Goran D:"Acoustic Experimental Data Analysis of Moving Targets Echoes Observed by Doppler Radars", STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, (2012), vol. 58 br. 6, str. 386-393.

 7. Djurovic Zeljko M,  Kovacevic Branko D, Dikic Goran D:"Target tracking with two passive infrared non-imaging sensors", IET SIGNAL PROCESSING, (2009), vol. 3 br. 3, str. 177-188.

 8. Dikic Goran D, Djurovic Zeljko M:"Unbiased estimation of atmosphere attenuation coefficient", ELECTRICAL ENGINEERING, (2007), vol. 89 br. 4 , Suppl. , str. 343 -347.

Научни рад на међународној конференцији

 1. Kisić E., Dikić G., Petrović V.: Vowel recognition using formant analysis and neural networks, Presented at IcETRAN 2020, Belgrade, Serbia, September 28-29. pp. AUI1.4.1-5

 2. 2. Goran Dikić, Danica Pavlović, Ljubiša Tomić, Dejan Pantelić, Darko Vasiljević, Dejan Stojanović: The Thermographic Analysis of Photonic Characteristics of Rosalia Alpina Surfaces, ZBORNIK RADOVA, IcETRAN, June 13.-16. 2016. MOI1.2.1-5

 3. Momir Stanković, Stojadin Manojlović, Srđan Mitrović, Goran Dikić, Milica Naumović: Analiza metode smanjenja uticaja šuma merenja kod upravljanja sa aktivnim potiskivanjem poremećaja, ZBORNIK RADOVA, INFOTEH-JAHORINA, (2016), pp 758-763

 4. Goran Dikić, Vlada Sokolović, Goran Marković, Rade Stančić: Predlog rešenja Map-Matching algoritma pri navigaciji vozila u urbanoj sredini, ZBORNIK RADOVA, INFOTEH-JAHORINA, (2016), pp 821-825

 5. Goran Dikić, Stojadin Manojlović, Davorin Mikluc: Model podsistema za praćenje cilja u vazdušnom prostoru po brzini, ZBORNIK RADOVA, INFOTEH-JAHORINA, (2016), pp 826-830

 6. Tomic Ljubisa, Damnjanovic Vesna, Dikić Goran, Milanovic Bojan, Bondžulić Boban: Quantitative testing of the Defects in Aluminium Plates Using Pulsed Thermography, ZBORNIK RADOVA, 6th International Scientific Conference on Defensive Technologies – OTEH 2014, Belgrade, Serbia, 9-10 October 2014, Proceedings of papers, pp. 705-709

 7. Dikić G., Bondžulić, B., Andrić, M., Passive Ranging Based on Using Commercial Cammeras, ZBORNIK RADOVA, 5th International Scientific Conference on Defensive Technologies – OTEH 2012, Belgrade, Serbia, 18-19 September 2012, Proceedings of papers, pp. 438-441

 8. Srdjan T. Mitrovic, Goran D. Dikic, Zeljko M. Durovic: Hybrid Approach to Passive Ranging with Two Infrared Non-Imaging Sensors, 14th Internat. Conf. on Aerospace Sciences & Aviation technology, May 24 – 26, 2011

 9. Горан Дикић, Срђан Митровић, Младен Антонић, „Дигитална реализација координатора система вођења ракета друге генерације“, LV конференција ЕТРАН, Теслић, јун 2011. год. AU1.1-1-4

 10. G. Dikić, B.Kovačević, М.Milovanović, Hardware in the loop simulation of infrared ranging system, WSEAS Transactions on Systems, Issue 3, Volume 3, May 2004, pp. 1103-1108

 11. Dikić Goran, Kovačević Branko, Radosavljević Zvonko: ”The analyse of target range estimation method based on the intensity of its infrared radiation”, Simpozijum o eksplozivnim materijalima i vojnim tehnologijama, Ohrid, Makedonija, 2002. god. pp. 465 – 471.

 12. Dikić Goran, Kovačević Branko: "Target tracking with passive IR sensors", TELSIKS 2001, međunarodna konferencija, Niš, Septembar 2001. god. pp. 745 – 748. 

 13. Dikic Goran D, Kovacevic Branko D:"Target tracking with passive IR sensors",  TELSIKS 2001, VOL 1 & 2, PROCEEDINGS, (2001), vol. br. , str. 745-748.

Научни рад на домаћој конференцији

 1. Goran Dikić, Slobodan Drašković, Automatsko snimanje amlitudno-frekventnih karakteristika primenom Arduino okruženja, ZBORNIK RADOVA, ETRAN 2022, 6.-9. Jun. EDU1.1.1-4

 2. Davorin Mikluc, Milenko Andrić, Dimitrije Bujaković, Goran Dikić, Novi Pristup Primene Partikal Filtera u Proceni Parametara Signala, ZBORNIK RADOVA, ETRAN 2016, 13.-16. Jun. AU1.7.1-6

 3. Boban Ranković, Goran Dikić, Davorin Mikluc, Poboljšanje Estimatora Kinematskih Stanja Cilja u Uslovima Dvodimenzionalnog Praćenja, ZBORNIK RADOVA, ETRAN 2016, 13.-16. Jun. AU1.1.1-4

 4. Boban Ranković, Goran Dikić, Davorin Mikluc, Poboljšanje Estimatora Kinematskih Stanja Cilja u Uslovima Dvodimenzionalnog Praćenja, ZBORNIK RADOVA, ETRAN 2016, 13.-16. Jun. AU1.1.1-4

 5. Ljubiša Tomić, Boban Bondžulić, Bojan Milanović, Vesna Damnjanović, Goran Dikić, Dalibor Jovanović, Nedestruktivno Testiranje Materijala i Merenje Temperature Metodom Impulsne Termografije, ZBORNIK RADOVA, ETRAN 2016, 13.-16. Jun. MO1.2.1-6

 6.  Vesna Damnjanović, Ljubiša Tomić, Bojan Milanović, Goran Dikić: Poboljšanje detekcije podpovršinskih defekata zasnovano na primeni Vinerovog filtra, ZBORNIK RADOVA, YUINFO 2016, pp 266-270

 7. Goran Dikić, Ljubiša Tomić: Aanaliza uticaja koeficijenata induktivne sprege na karakteristike analognog kvadraturnog detektora, ZBORNIK RADOVA, YUINFO 2016, pp 413-416

 8. Срђан Митровић, Горан Дикић, Младен Антонић, „Дистрибуирани фази контролер за двосмерно навођење мобилног робота максималном брзином кроз окружење са препрекама“, LV конференција ЕТРАН, Теслић, јун 2011. год. AU5.3-1-4.

 9.  Дикић, Г., Бонџулић, Б., Утицај метода за сегментацију слике на процену ирадијансе циља, II научно-стручни скуп Одбрамбене технологије - ОТЕХ 2007, Београд, 03.-05. октобра 2007. год. стр. IV-70, IV-73

 10. Дикић, Г., Мултимедијална подршка процеса обуке припадника ПВО, Зборник радова: Научно-стручна конференција "Школство и обука у систему одбране евроатлански аспект", ШИОМО 2006, Београд, 29.-30. нов. 2006. год. стране 185-187

 11. Дикић Горан, Којић Слађан: „Симулација блока координатора система вођења противоклопних ракета друге генерације, Симпозијум одбрамбених технологија ОТЕХ 2005, Београд, 06.-07.дец. 2005. год. стр. IX-27, IX-31

 12. Дикић Горан, Жељко Ђуровић, Бранко Ковачевић: „Target Range Estimation Based on Extended Measurement Vector of Two Passive Infrared Sensors“ , Симпозијум одбрамбених технологија ОТЕХ 2005, Београд, 06.-07.децембар 2005. год. стр. X-9,X-14

 13. Дикић Горан, Жељко Ђуровић, Бранко Ковачевић: „Target Range Estimation Based on Extended Measurement Vector of Two Passive Infrared Sensors“ , Симпозијум одбрамбених технологија ОТЕХ 2005, Београд, 06.-07.децембар 2005. год. стр. X-9,X-14

 14. Миклуц Давор, Зрнић Бојан, Дикић Горан: "Избор алгоритма за филтрацију у системима праћења више циљева", XLIX конференција ЕТРАН, Будва, јун 2005. год. стр.183-186

 15. Дикић Горан, Радосављевић Звонко: “Побољшана процена даљине циља заснована на упоредној анализи ИЦ зрачења референтног извора и циља“, X телекоуникациони форум TELFOR’ 2002, Београд, новембар 2002. год. стр.197-199

 16. Дикић Горан, Радосављевић Звонко: “Побољшана процена даљине циља заснована на упоредној анализи ИЦ зрачења референтног извора и циља“, X телекоуникациони форум TELFOR’ 2002, Београд, новембар 2002. год. стр.197-199

 17. Дикић Горан, Радосављевић Звонко: “Процена даљине циља на основу интензитета његовог зрачења у ИЦ спектру“, IX телекомуникациони форум TELFOR’ 2001, Београд, новембар 2001. год. год. стр.489-492

 18. Г. Дикић, Н. Лекић., А. Жиберт, Р. Стефановић, Аутоматско мерење радарске површине, XLIII ЕТРАН , свеска II, Соко Бања, 2000. год. , стр. 286-288

 19. Дикић Горан, Лекић Никола: Једна модификација IMM алгоритма, XLIII конф. ETRAN-a, Златибор, септембар 1999. год. , стр. 191-194

 20. 18. Младеновић Душан, Дикић Горан: Симулација осцилација возила коришћењем парцијалног модела, YU INFO ’98., Копаоник 1998. год

 21. Младеновић Душан, Дикић Горан: Симулација осцилација возила коришћењем парцијалног модела, YU INFO ’98., Копаоник 1998. год

 22. Дикић Горан, Андрић Миленко: Оптимизација процеса пресретања маневришућих циљева, XLII конф. ETRAN-a, Врњачка Бања, јун 1998. год. , стр. 271-274

 23. Дикић Горан, Зрнић Бојан, Милтеновић Милан: Примена филтра за праћење са естимацијом убрзања у самовођеним ПА ракетама , XLI конф. ETRAN-a, Златибор, јун 1997. год. , стр. 348-349

 24. Тањга Раде, Дикић Горан: Побољшање ПА ракетних система применом стохастичких закона самовођења, XXXIX конф. ETRAN-a, Златибор, јун 1995. године. , стр. 464-466

Уџбеник

 1. Горан Дикић, Слободан Драшковић: "Микрорачунари ", Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, ISBN 978-86-7982-327-4

 2. Горан Дикић, Стојадин Манојловић: "Симулације система вођења и управљања ракета (преглед теорије са примерима решених проблема)", Универзитет одбране, Војна академија, ISBN 978-86-335-0573-4.

 3. Горан Дикић: "Основе теорије аутоматског управљања", Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд,  ISBN 978-86-7982-095-2

Приручник

 1. ПРИРУЧНИK ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ МИКРОРАЧУНАРА, (978-86-6090-133-2), Горан Дикић, Слободан Драшковић, Бошко Богојевић, 2022. године, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија. 

 2. АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ 2, Приручник за лабораторијске вежбе, (ISBN 978-86-7982-318-2), Горан Дикић, Емилија Кисић, Слободан Драшковић, 2020. године, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија. 

 3. АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ 1, Приручник за лабораторијске вежбе, (ISBN 978-86-7982-288-8) Кисић E., Дикић Г., 2018. године, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија.

др Горан Дикић слика

др Горан Дикић

Kабинет: 104

Eлектронска пошта: goran.dikic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 12:00-14:00
 • Четвртак: 16:0-18:00
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00