Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Goran Dikić

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Tehnička vojna akademija KoV JNA, Raketna tehnika [1978 - 1983]
  • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Sistemi automatskog upravljanja [1988 - 1990]

Biografija

Rođen je 20. 01. 1960. godine u Beogradu gde, 1978. godine, završava Vojnu gimnaziju. Školovanje nastavlja u Tehničkoj vojnoj akademiji KoV JNA u Zagrebu i stiče diplomu inženjera elektrotehnike, smer Raketna tehnika 1983. godine. Magistrirao je i doktorirao, uz mentorstvo, profesora Branka Kovačevića na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. i 2006. godine.

Profesionalna karijera:

1983. – 1987. Referent tehnike u mešovitoj protivoklopnoj brigadi, Bačka Topola

1987. – 1994. Nastavnik u Vojnoj akademiji KoV, Beograd

1994. – 2006. Nastavnik u Vojnotehničkoj akademiji, Beograd

2006. – 2011. Načelnik Katedre vojnoelektronskih sistema, Vojna akademija

2011. – 2017. Prorektor za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju, Univerzitet odbrane u Beogradu

Obavljajući nastavničke dužnosti predavao je i izvodio vežbe iz Elektrotehnike, Elektronike, Informatike, Automatskog upravljanja, Osnova raketne tehnike, Raketnih sistema malog dometa i Sistema vođenja i upravljanja raketa i sistema upravljanja vatrom.

Bio je nastavnik predmeta Infracrveni samonavodeći sistemi i Stohastički sistemi i estimacija, na magistarskim studijama u Vojnoj akademiji.

Bio je mentor brojnih diplomskih radova, jednog doktorata i jednog magistarskog rada.

Vodio je projekat Sistem za Multisenzorsku detekciju i praćenje pokretnih ciljeva u Vojnoj akademiji tokom perioda od 2006. do 2009. godine.

Od oktobra 2007. godine predaje, najpre kao spoljni saradnik, predmete Automatsko upravljanje 1 i Automatsko upravljanje 2, a 2017. godine postaje nastavnik u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu.

Angažovan je na interdisciplinarnom istraživačkom projektu III47029 pod nazivom Rentabilni izbor novih tehnologija i koncepcija odbrane kroz društvene promene i strateške orijentacije Srbije u 21. veku kojeg finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Više godina bio je člane uređivačkog odbora časopisa Vojnotehnički glasnik i Scientific Technical Review. Učestvovao je u radu Konferencije Univerziteta Srbije u svojstvu predstavnika Univerziteta odbrane.


Reference

Naučni rad u međunarodnom časopisu

  1. Reconstruction of Simulated Cylindrical Defects in Acrylic Glass Plate Using Pulsed Phase Thermography
PhD Goran Dikić slika

PhD Goran Dikić

Kabinet: 104

Elektronska pošta: goran.dikic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: 13:00-15:00
  • Sreda: 13:00-15:00