Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Душан Тодовић

Образовање

  • Мастер академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Електроника [1996-2002]

Биографија

Душан Тодовић је стекао звање дипломираног инжењера електротехнике - смер електроника 2002. године на Електротехничком факултету у Београду, као један од најбољих студената. Био је запослен као истраживач у Институту "Михајло Пупин"- Аутоматика у периоду од 2002.-2006. године на пословима развоја поузданих система за рад у реалном времену у области аутоматизације и управљања у електропривреди и саобраћају. У периоду 2006.-2008. године радио је у фирми RB Generalekonomik као водећи инжењер на пројектима развоја система за праћење роба и возила преко RFID, GPRS и 3G мреже. Од 2008. године је оснивач фирме и руководилац тима за истраживање и развој из области медицинских уређаја у оквиру BLDC doo која је део PangoMed, San Diego, US. Од 2018. године ангажован је као директор ES Design Center DOO, Београд, чија је основна делатност пројектовање и програмирање поузданих и оптимизованих система (embedded system), као и пројектовање и имплементација система аутоматске контроле и управљања у програмабилним логичким колима CPLD/FPGA типа.

Душан Тодовић је био ангажован као сарадник у настави у Вишој електротехничкој школи од 2003. године на лабораторијским вежбама из предмета Програмабилна логичка кола. Осим вежби из Програмабилних логичких кола на основним студијама студијских програма Електроника и телекомуникације и Рачунарска техника, држао је и вежбе на предметима Програмабилни дигитални системи на специјалистичким студијама и Дигитални системи у програмабилној логици на мастер студијама.

Осим наведеног, Душан Тодовић је активно учествовао у припреми и реализацији литературе за практичну наставу из предмета на којима је био ангажован и коаутор је збирке и приручника из Програмабилних логичких кола. Такође је активно учествовао у унапређењу наставе и дао значајан допринос развоју мултимедијалних садржаја за лакше савладавање практичних задатака из области програмабилне логике на свим нивоима студија и развојем пројектних задатака прилагођеним за развој и тестирање дизајна на развојним системима са FPGA колима најновије генерације.

Референце

дипл. инж. Душан Тодовић слика

дипл. инж. Душан Тодовић

Kабинет:

Eлектронска пошта: dusan.todovic@gmail.com

Консултације
  • Субота: сваког дана путем e-mail-a и форума за консултације у Moodle-у
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00