Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Бранка Ковачевић

Образовање

  • Основне академске студије: Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, Англистика [2011-2015]
  • Мастер академске студије: Факултет за стране језике, Алфа БК универзитет, Англистика - књижевност [2015-2017]

Биографија

Бранка Ковачевић је дипломирала на Факултету за стране језике у Београду 2015. године као студент генерације са просечном оценом 9,66. На истом факултету је 2017. одбранила мастер рад из Енглеске књижевности на тему „Теорија љубави у прози Ернеста Хемингвеја“. Мастер студије Енглеске књижевности завршила је са просечном оценом 10,00.

У мају 2014. учествовала је на Међународној студентској конференцији у Пули „Језик: Упутства за употребу“, где је представила рад “ Irony and Sarcasm in W.H. Auden’s Poems”. Током студија била је ангажована и у организацији научних конференција које се одржавају у оквиру Факултета за стране језике. Од марта 2016. године запослена је на Факултету за стране језике Алфа БК универзитета у Београду као сарадник у настави енглеског језика на Факултету за стране језике. Ангажована је у настави предмета Енглески језик на Факултету информационих технологија, Факултету за математику и рачунарске науке, Факултету за трговину и банкарство и Факултету за менаџмент у спорту. На Факултету за стране језике ангажована је на предметима Пословни енглески језик 1, Пословни енглески језик 2, Енглеска књижевност 1 и Енглеска књижевност 6.

Активно се бави превођењем и лектурисањем научних радова, часописа и зборника, као и симултаним превођењем.

Од новембра 2016. ради и као сарадник у настави енглеског језика на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, а од новембра 2017. као предавач на Високој школи за пословне студије – Чачак.

УЧЕШЋЕ НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА:

1.Ковачевић, Бранка. Усмено излагање: Приповедачки поступци у грађенју мушких и женских ликова у прози Ернеста Хемингваја. Пета међународна конференција Језик, књижевност и популарна култура, Београд: Алфа БК универзитет, Факултет за стране језике универзитет, 30. 9-1. 10. 2016.

2.Ковачевић, Бранка: Усмено излагање: Irony and Sarcasm in W.H. Auden’s Poems. Међународна студентска конференција Језик- Упутства за употребу. Пула: Свеучилиште Јурја Добриле у Пули, 9. 5. 2014. 

НАУЧНИ РАДОВИ :

1. Koвачевић, Бранка. Теорија љубави у прози Ернеста Хемингвеја: између еротског и моралног. Речи – часопис за језик, књижевност и културу, година IX, бр. 1, 2017, стр. 76–87. Београд: Алфа БК универзитет у Београду, Факултет за стране језике, 2017. ISSN: 1821 – 0686

2. Ковачевић, Бранка и Аничић Андријана. Приповедачки поступци у грађењу мушких и женских ликова у прози Ернеста Хемингваја. Међународна конференција Језик, књижевност и популарна култура: зборник радова. Београд: Алфа БК универзитет, Факултет за стране језике, 2017. ISSN: 978-86-6461-017-9

3. Kovačević, Branka. The Anatomy of Love. Intriguingly Real Life of the Queen of Crime. Sveučilište u Zadru. No.1, Year 7. Zadar: Sveučilište u Zadru, vol. 7, no. 1, pp. 119 – 119. ISSN: 1847-7755, udc: -, doi: 10.15291/SIC/1.7.LC.8, Хрватска, 1. - 1. Jul, 2016

4. Ковачевић, Бранка. Irony and Sarcasm in W.H. Auden’s Poems. Међународна студентска конференција Језик- Упутства за употребу: зборник радова, стр. 110-119, Пула: Свеучилиште Јурја Добриле у Пули, 2014. ISBN 978-953-7320-22-5 Референце

дипл. филол. Бранка Ковачевић слика

дипл. филол. Бранка Ковачевић

Kабинет: 101

Eлектронска пошта: dada.kovacevic82@gmail.com

Консултације
  • Понедељак: 16:00-17:00
Предмети
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099