Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Бранка Петковић

Образовање

  • Основне академске студије: Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет, Хемија [(1990-1994)]
  • Магистарске студије: Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Хемија [Одбрањена магистарска теза 2007.]
  • Докторске студије: Универзитет у Београду, Хемијски факултет, [Одбрањена докторска дисертација 2013.]

Биографија

Др Бранка Б. Петковић (дев. Веселиновић) од 1996. године ради на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини, најпре као сарадник у настави, затим асистент, а од 2013. као доцент. Од 2022. године је у звању редовног професора на ужој научној области Аналитичка и физичка хемија на Одсеку за хемију. Ангажована је као наставник на више предмета у оквиру сва три нивоа студија на Одсеку за хемију.

Године 2020. је стекла научно звање виши научни сарадник за хемијске науке. Бави се научним радом у области електроаналитичке хемије, хемије материјала и хемије животне средине. Аутор је 38 научних радова у часописима на SCI листи и рецензент у више часописа са SCI листе. Аутор је научне монографије „Октаазамакроциклична једињења, комплексирање и аналитичка примена“ и два уџбеника: „Научне информације у хемији“  и „Електрохемијски сензори“ за истоимене предмете на основним, односно мастер студијама хемије.  Била је ментор једне одбрањене докторске дисертације и већег броја завршних и мастер радова студената. Члан је Српског хемијског друштва. Била је учесник два пројеката МПНТР, а тренутно је руководилац интерног пројекта на Природно-математичком факултету у Косовској Митровици.


Листа радова у часописима са SCI листе се може наћи на:

https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Petkovic%20Branka%20BR&samoar=


Референце

др Бранка Петковић слика

др Бранка Петковић

Kабинет: 605

Eлектронска пошта: branka.petkovic@pr.ac.rs

Консултације
  • Понедељак: термин договорити преко е-поште
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00