Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Сигурност информационих система Шифра: 151607 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов:
Циљ: Оспособљавање студената да разумеју и примењују криптографске методе заштите података. Упознавање студената са важношћу решења у овој области, сигурносно критичним функцијама.
Исход: Студенти су оспособљени за примену основних сигурносних механизама у подручју криптографије, контроле приступа, криптографских протокола и софтвера.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основе заштите података (историја, терминологија, дизајн, образложење потребе).
 2. Сигурносни механизми (криптографија, аутентикација, редундантност, откривање напада).
 3. Класични криптографски системи
 4. Криптографски системи са симетричним кључем.
 5. Криптографски системи са јавним и тајним кључем
 6. Сигурна размена криптографских кључева
 7. Хеш функције.
 8. Генерисање, дистрибуција кључева и сертификациона тела.
 9. Сигурност софтвера
 10. Дигитални потпис
 11. Сигурносни протоколи
 12. Сигурност оперативних система
 13. Сигурност хардвера
 14. Процена потребних мера заштите
Практична настава:
 1. Анализа основних система за заштиту. Симетрични системи заштите. Асиметрични системи заштите. Сервиси за обезбеђење сигурности Хеш функције и дигитални потпис. Примена хардверских решења за заштиту података. Примена софтверских решења за заштиту података. Заштита преноса података у реалном времену.
Литература
 1. Драган Плескољић и др, "Сигурност рачунарских система и мрежа", Микро књига, Београд, 2007.
 2. Mark Stamp, "Information Security" , Willey, 2007.
 3. A. Menezes, P. van Oorschot, and S. Vanstone, "Handbook of Applied Cryptography", CRC Press, 2002.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
45
Завршни испит
Поени
Писмени испит
45
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00