Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Биомедицински уређаји Шифра: 111607 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Познавање основних појмова из електронике и телекомуникација
Циљ: Oбучавање студената основама биолошких процеса и електронских уређаја који се користе у здравству и заштити животне средине.
Исход: Оспособљеност студената за рад на одржавању уређаја који се користе у здравству и заштити човекове околине.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у предмет: Здравство, развој медицинских уређаја, основи биофизике.
 2. Основи биомеханике. Основи физиолошке акустике. Биоелектрицитет.
 3. Уређаји на бази биоелектричних сигнала.
 4. Уређаји за снимање осветљавањем и прозрачивањем.
 5. Дијагностички систем на бази нуклеарне магнетске резонансе.
 6. Уређаји у дијагностици нуклеарне медицине.
 7. Дијагностички уређаји на бази ултразвука.
 8. Офталмолошки уређаји.
 9. Стоматолошки уређаји.
 10. Коморни системи за посебну негу и терапију.
 11. Уређаји за мерење функција и замену срца и плућа.
 12. Уређаји за инфузију и замену бубрега и јетре.
 13. Уређаји за испитивање и побољшање чула слуха.
 14. Уређаји за деловање електричном енергијом на људски организам.
 15. Уређаји за контролу животне околине.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања и одвија се демонстрирањем функционисања и сервисирања уређаја у одговарајућим оделењима болница и установа.
Литература
 1. Maртиновић, Д., Биомедицински уређаји, уџбеник у припреми, 2007.
 2. Шантић А., Биомедицинска електроника, Школска књига, Загреб.
 3. Perez R.,Design of Medical Electronic Devices, Academic Press, 2002.
 4. Webster J. G., Medical Instrumentation: Application and Design, John Wiley & Sons, 2003.
 5. Hoppensteadt F., Preskin: Modeling and Simulation in Medicine and the Life Sciences, Springer, 2004.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
5
семинарски рад
30
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (0)
Предавања (14)

ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ

др Александар Жорић, 18.03.2020., 1.37 MB

Уређаји на бази рентгенских зрака

др Александар Жорић, 18.03.2020., 0.31 MB

Предавање 5. Ендоскоп

др Александар Жорић, 26.03.2020., 0.98 MB

Предавање 6 Дијагностички систем са НМР

др Александар Жорић, 02.04.2020., 0.64 MB

Предавање 7. Стоматолошки уређаји

др Александар Жорић, 09.04.2020., 0.44 MB

Предавање 8. Медицински уређаји на бази ултразвука

др Александар Жорић, 17.04.2020., 0.42 MB

Предавање 9. Уређаји за електрохирургију

др Александар Жорић, 23.04.2020., 1.45 MB

Предавање 10. Уређаји за мерење функција и замену плућа и срца

др Александар Жорић, 30.04.2020., 1.4 MB

Питања за Тест 1

др Александар Жорић, 06.05.2020., 0.27 MB

Предавање 11. Офталмолошки уређаји

др Александар Жорић, 08.05.2020., 1.32 MB

Предавање 12. Уређаји у дијагностици нуклеарне медицине

др Александар Жорић, 14.05.2020., 1.06 MB

Предавање 13. Уређаји за испитивање и побољшање чула слуха

др Александар Жорић, 21.05.2020., 2.83 MB

Предавање 14. Уређаји за контролу животне околине

др Александар Жорић, 29.05.2020., 2.88 MB

Питања за Тест 2

др Александар Жорић, 29.05.2020., 0.28 MB

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00