Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Студијска аудиотехника Шифра: 161007 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Упознавање са уређајима и склоповима који се користе у аудио пракси. Стицање практичних знања везаних за начин рада, избор, монтажу, подешавање, повезивање и коришћење аудио уређаја.
Исход: Да студенти овладају знањима потребним за повезивање, коришћење, подешавање и одржавање савремених аудио уређаја.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основне карактеристике,подела и намена аудио уређаја,
 2. Аудио каблови и конектори
 3. Аудио миксери: основне поделе и принципи дизајна
 4. Аудио миксери: конфигурација канала
 5. Аудио миксери: излазни модули, интерно рутовање сигнала, примери практичне употребе
 6. Ток и дистрибуција аудио сигнала,
 7. Уређаји за снимање и репродукцију звука,
 8. Уређаји за обраду динамике аудио сигнала,
 9. Уређаји за вештачку реверберацију,
 10. Аудио филтри и еквилајзери
 11. Дигитални аудио интерфејси
 12. Дигитално управљани аудио уређаји,
 13. Уређаји за праћење и мерење аудио сигнала,
 14. Повезивање и прилагођење аудио уређаја,
 15. Напајање и уземљење аудио уређаја,
Практична настава:
 1. Упознавање са функцијама и практичан рад са аналогним аудио миксерима.
 2. Упознавање са функцијама и практичан рад са дигиталним аудио миксерима.
 3. Практичан рад са уређајима за обраду динамике и спектра аудио сигнала.
 4. Практичан рад са уређајима за вештачку реверберацију.
 5. Повезивање и подешавање уређаја у режији и студију.
 6. Праћење, мерење и подешавање нивоа аудио сигнала.
Литература
 1. Х. Куртовић, Основи техничке акустике , Научна књ ига , Београд, 1990.
 2. Т. Јелаковић, Транзисторска аудиопојачала , Техничка књига, Загреб, 1974.
 3. M. Leach, Introduction to Electroacoustics and Amplifier Design
 4. G. Ballou, Handbook for sound engineers, Howard W. Sams &Co, 1988.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
50
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00