Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Музичка продукција Шифра: 162207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Студијска аудиотехника, Снимање звука
Циљ: je усвајање теоретских знања и практичних вештина из домена музичке продукције.
Исход: је оспособљавање за студијски рад на пословима продукције музике
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основи организације студијског рада,
 2. Подела посла у послу продукције музике,
 3. Историјски развој музичке продукције,
 4. Стерео звучна слика и основни принципи њеног формирања,
 5. Микрофонске поставке за снимање музике,
 6. Продукција класичне музике
 7. Употреба уређаја за фреквенцијску обраду сигнала у музичкој продукцији,
 8. Употреба уређаја за обраду динамике сигнала у музичкој продукцији,
 9. Употреба уређаја за временску обраду сигнала у музичкој продукцији,
 10. Поставка микса, продукција бубња
 11. Поставка микса, продукција гитара
 12. Поставка микса, продукција вокала
 13. Постпродукција музике, стандарди и препоруке
 14. Постпродукција музике, употреба мултибенд компресора
 15. Студија случаја музичке продукције конкретног албума
Практична настава:
 1. Снимање музичког састава у студијским условима. Снимање бубња. Снимање жичаних инструмената. Снимање клавирских инструмената. Снимање вокала. Употреба студијских процесора у миксу музике. Микс музике. Поставка микса. Рализација микса. Пострподукција музичког снимка.
Литература
 1. Д. Новковић, Продукција музике – технологија и технике, уџбеник, ВИШЕР, 2015.
 2. Roeye Ozhaki, Mixing Audio, Focal Press, 2009.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
50
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (4)

Prva tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Druga tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Treća tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Obrada dinamike audio signala

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00