Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Интернет протоколи и технологије Шифра: 131007 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Рачунарске мреже
Циљ: Стицање знања из технологије локалних рачунарских мрежа, међусобно повезаних рачунарских мрежа, стандардизованих протокола и алгоритама за рутирање.
Исход: Оспособљавање за пројектовање и подешавањем свих потребних параметара умрежених рачунара и уређаје за међусобно повезивање: комутатора, мостова и рутера.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса. Веза са другим курсевима.
 2. Слојевита архитектура протокола. Хијерархија протокола, пројектовање слојева; протоколи, услуге, примитиве, укалупљивање;
 3. Основна обележја и међусобно поређење ОSI, TCP/IP и IEEE802 слојевитих архитектура.
 4. Протоколи на слоју везе: CSMA/CD, CSMA/CA, PРP, PPPoE
 5. Протокол: IPv4. Формат и механизам протокола, подмрежавање, надмрежавање; NAT протокол
 6. Протокол IPv6, формат заглавља, врсте заглавља, врсте адреса. Мобилни IP протокол
 7. Динамичка додела IP адреса: DHCPv4, DHCPv6, SLAAC
 8. Рутирање. Протоколи RIPv2, RIPng и OSРFv2, OSPFv3.
 9. Транспортни слој; TCP протокол; дијаграми стања; контрола тока.
 10. Карноов алгоритам; избегавање загушења; управљање часовницима.
 11. Алгоритми за управљање загушењем: Taho, Reno
 12. Протокол за надзор и управљање рачунарским мрежама (SNMP), електронска пошта (SMTP), системи имена домена (DNS).
 13. Протокол за пренос датотека (FTP), HTTP протокол .
 14. Вишепротоколна комутација на основу ознака (MPLS), виртуелне приватне мреже.
 15. Сигурносни протоколи: IPsec, SSH
Практична настава:
 1. У лабораторији: инсталирање и подешавање мрежних оперативних система, повезивање рачунара са ативним елементима, подешавање рутера. Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: CE2016 Computer Engineering Body of Knowledge: CE -NWK 2-10. CC2008 Computer Science Body of Knowledge: NC. Net Centric Computing
Литература
 1. Васиљевић, В., Интернет протоколи и технологије, ВИШЕР, Београд, 2013.
 2. Васиљевић, В., Гавриловић, П., Крнета, Б., Камберовић, М., Интернет протоколи и технологије – приручник, ВИШЕР, Београд, 2016.
 3. Stallings, W., Data and Computer Communications, Pearson Ed., Inc. Upper Saddle Riv., NJ, 2014.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
20
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Презентација предмета (1)

Основне информације о предмету

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавања (0)
Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00