Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Интернет програмирање Шифра: 151207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: нема
Циљ: Циљ наставе је оспособљавање студената да пројектују и пишу савремене Интернет апликације користећи основне елементе програмског језика Јава. Упознавање студената са начинима реализације комплексних клијентских Веб страница. Реализација Веб страница помоћу HTML и JavaScript програмског језика, уз коришћење напредних техника.
Исход: На крају одслушаног предмета студенти ће бити оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развију комерцијалне Интернет апликације помоћ програмскоге језика Јава. Биће компетентни да дизајнирају трослојну Интернет апликацију и поставе је на Интернет.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у интернет програмирање.
 2. Вишеслојна архитектура клијент-сервер система.
 3. Структура интернет апликација.
 4. Интернет протоколи.
 5. Програмски језици за развој веб сајтова. XML. HTML. DOM. JavaScript. Скрипте на серверској страни.
 6. Развојне платформе за интернет апликације.
 7. Јава апликације, аплети, JSP, EJB.
 8. Рад са базама података - JDBC.
 9. STRUTS framework.
 10. Веб формулари и корисничка интеракција.
 11. Java collections framework - JCF.
 12. Веб сервиси.
 13. Управљање сесијом, аутентикацијом и ауторизацијом.
Практична настава:
 1. Примери из праксе Интернет апликација имплементираних Јава технологијом
 2. Пример постепеног развоја сложених апликација новије генерације.
 3. Самостална израда вишеслојне Интернет апликације употребом ЈСФ фрејмворка.
Литература
 1. Интернет програмирање 1, Бошко Николић, ВИШЕР, Београд, (2008)
 2. Програмирање интернет апликација, уџбеник са збирком задатака, Бошко Николић, Дражен Драшковић, Академска мисао, Београд, (2017).
 3. Увод у Интернет технологије, Зоран Ћировић, ВИШЕР, Београд, (2015).
 4. Основи програмирања, Слободанка Ђенић, ВИШЕР, Београд, (2018)
 5. Интернет програмирање, Мирослав Д. Лутовац, ISBN: 978-86-7982-324-3, ВИШЕР, Београд, (2020).
 6. Јаваскрипт и сервлети, програмирање интернет апликација, Мирослав Лутовац, ISBN: 978-86-88443-03-6, ЛМААМ, Београд, (2020), у читаоници Народне библиотеке Србије, Београд, Врачар.
 7. Programming graphical applications, Bosko Nikolic, 2006.
 8. JavaScript: The Definitive Guide, Fifth ed.
 9. Core JavaServer Faces, Third ed., D. Geary and C. Horstmann, Prentice Hall, May 2010
 10. The Java Web Services Tutorial, Sun Microsystems, February 2007
 11. More Servlets and JavaServer Pages, Marty Hall, Sun Microsystems Press/ Prentice Hall, 2006
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00