Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Студентски парламент

Студентски парламент је орган школе. Oсновна делатност Студентског парламента је заступање и заштита права и интереса свих студената и разматрање питања и активности од интереса за студенте.

Шта су надлежности Студетског парламента?

  • Усвајање општих аката који се односе на делатност студентског параламента.
  • Бирање представника у органима школе.
  • Бирање представника школе за Студентску конференцију академија струковних студија.
  • Учествује у самовредновању школе, студијских програма и наставе.
  • Обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање броја ЕСПБ бодова, заштиту права студената и унапређење студентског стандарда.
  • Покреће иницијативу за доношење или промену прописа од интереса за студенте.

Студентски парламент састављен је од представника сваког студијског програма. Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти школе, уписани на студије. Студентски парламент у случају потребе формира посебне комисије и /или тела надлежне за решавање конкретних проблема и задатака.

© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099