Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Рачуноводство

  • Маријана Пантовић, руководилац финансијско-рачуноводствених послова, контакт marijana.pantovic@viser.edu.rs
  • Марија Јовановић, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник, контакт marija.jovanovic@viser.edu.rs
  • Гордана Ћургуз, благајник, контакт gordana.curguz@viser.edu.rs

Рад са странкама:

Сваког радног дана од 10.00 до 13.00 и 15.00 до 16.00 часова

Телефон :+381 11 3950 003


За сва питања која су у вези са школаринама студената задужена је Марија Јовановић.


Основни подаци о Школи:

  • Адреса: Војводе Степе 283, 11 000 Београд 
  • Матични број: 07040512 
  • ПИБ: 100373303 
  • Текући рачун Школе: 840-1991666-39
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099