Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Модел вредновања државне матуре

ПРЕДЛОГ МОДЕЛА ВРЕДНОВАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА ОД ШКОЛСКЕ 2024/25. ГОДИНЕ

Аудио и видео технологије
Назив високошколске установе Академија техничко-уметничких струковних студија Београд Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
Назив студијског програма Аудио и видео технологије
1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања 40%
2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности 10%
3. Успех на матурском испиту из Математике 20%
4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је факултет одредио са Листе општеобразовних предмета (за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност) 30%
4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе вреднују Прихватиће се било који предмет са списка који предложи Министарство просвете
5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког матурског испита (за стручне/уметничке образовне профиле који имају директну проходност) 30%
5а. Навести прецизно који стручни и уметнички образовни профили имају директну проходност за одређени студијски програм Сви профили
6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности /
6а. Навести врсту испита /
7. Успех на такмичењима које вреднује факултет Директна пролазност за све ђаке са освојеним једним од прва три места на републичким такмичењима у техничко-технолошком пољу и природно-математичком пољу
Аутоматика и системи управљања возилима
Назив високошколске установе Академија техничко-уметничких струковних студија Београд Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
Назив студијског програма Аутоматика и системи управљања возилима
1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања 40%
2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности 10%
3. Успех на матурском испиту из Математике 20%
4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је факултет одредио са Листе општеобразовних предмета (за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност) 30%
4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе вреднују Прихватиће се било који предмет са списка који предложи Министарство просвете
5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког матурског испита (за стручне/уметничке образовне профиле који имају директну проходност) 30%
5а. Навести прецизно који стручни и уметнички образовни профили имају директну проходност за одређени студијски програм Сви профили
6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности /
6а. Навести врсту испита /
7. Успех на такмичењима које вреднује факултет Директна пролазност за све ђаке са освојеним једним од прва три места на републичким такмичењима у техничко-технолошком пољу и природно-математичком пољу
Електроника и телекомуникације
Назив високошколске установе Академија техничко-уметничких струковних студија Београд Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
Назив студијског програма Електроника и телекомуникације
1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања 40%
2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности 10%
3. Успех на матурском испиту из Математике 20%
4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је факултет одредио са Листе општеобразовних предмета (за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност) 30%
4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе вреднују Прихватиће се било који предмет са списка који предложи Министарство просвете
5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког матурског испита (за стручне/уметничке образовне профиле који имају директну проходност) 30%
5а. Навести прецизно који стручни и уметнички образовни профили имају директну проходност за одређени студијски програм Сви профили
6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности /
6а. Навести врсту испита /
7. Успех на такмичењима које вреднује факултет Директна пролазност за све ђаке са освојеним једним од прва три места на републичким такмичењима у техничко-технолошком пољу и природно-математичком пољу
Информациони системи
Назив високошколске установе Академија техничко-уметничких струковних студија Београд Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
Назив студијског програма Информациони системи
1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања 40%
2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности 10%
3. Успех на матурском испиту из Математике 20%
4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је факултет одредио са Листе општеобразовних предмета (за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност) 30%
4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе вреднују Прихватиће се било који предмет са списка који предложи Министарство просвете
5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког матурског испита (за стручне/уметничке образовне профиле који имају директну проходност) 30%
5а. Навести прецизно који стручни и уметнички образовни профили имају директну проходност за одређени студијски програм Сви профили
6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности /
6а. Навести врсту испита /
7. Успех на такмичењима које вреднује факултет Директна пролазност за све ђаке са освојеним једним од прва три места на републичким такмичењима у техничко-технолошком пољу и природно-математичком пољу
Нове енергетске технологије
Назив високошколске установе Академија техничко-уметничких струковних студија Београд Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
Назив студијског програма Нове енергетске технологије
1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања 40%
2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности 10%
3. Успех на матурском испиту из Математике 20%
4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је факултет одредио са Листе општеобразовних предмета (за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност) 30%
4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе вреднују Прихватиће се било који предмет са списка који предложи Министарство просвете
5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког матурског испита (за стручне/уметничке образовне профиле који имају директну проходност) 30%
5а. Навести прецизно који стручни и уметнички образовни профили имају директну проходност за одређени студијски програм Сви профили
6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности /
6а. Навести врсту испита /
7. Успех на такмичењима које вреднује факултет Директна пролазност за све ђаке са освојеним једним од прва три места на републичким такмичењима у техничко-технолошком пољу и природно-математичком пољу
Нове рачунарске технологије
Назив високошколске установе Академија техничко-уметничких струковних студија Београд Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
Назив студијског програма Нове рачунарске технологије
1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања 40%
2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности 10%
3. Успех на матурском испиту из Математике 20%
4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је факултет одредио са Листе општеобразовних предмета (за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност) 30%
4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе вреднују Прихватиће се било који предмет са списка који предложи Министарство просвете
5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког матурског испита (за стручне/уметничке образовне профиле који имају директну проходност) 30%
5а. Навести прецизно који стручни и уметнички образовни профили имају директну проходност за одређени студијски програм Сви профили
6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности /
6а. Навести врсту испита /
7. Успех на такмичењима које вреднује факултет Директна пролазност за све ђаке са освојеним једним од прва три места на републичким такмичењима у техничко-технолошком пољу и природно-математичком пољу
Рачунарска техника
Назив високошколске установе Академија техничко-уметничких струковних студија Београд Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
Назив студијског програма Рачунарска техника
1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања 40%
2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности 10%
3. Успех на матурском испиту из Математике 20%
4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је факултет одредио са Листе општеобразовних предмета (за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност) 30%
4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе вреднују Прихватиће се било који предмет са списка који предложи Министарство просвете
5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког матурског испита (за стручне/уметничке образовне профиле који имају директну проходност) 30%
5а. Навести прецизно који стручни и уметнички образовни профили имају директну проходност за одређени студијски програм Сви профили
6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности /
6а. Навести врсту испита /
7. Успех на такмичењима које вреднује факултет Директна пролазност за све ђаке са освојеним једним од прва три места на републичким такмичењима у техничко-технолошком пољу и природно-математичком пољу
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00