Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Waste management curricula development in partnership with public and private sector

Тип пројекта: Еразмус+ пројекат Изградња капацитета у високом образовању

Назив пројекта: Waste Management Curricula Development in Partnership with Public and Private Sector

Акроним: WamPPP

Референтни број: 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Трајање пројекта: 2015 - 2018.

Координатор WamPPP пројекта за ВИШЕР: др Александра Грујић

Званична веб страница пројекта: https://www.wamppp.com/

Партнери

Висока техничка школа школа струковних студија, Ниш - координатор

 • Висока школа струковних студија - Београдска политехника
 • Институт за јавно здравље, Ниш, Србија
 • Универзитетот "Св. Климент Охридски", Битола, Македонија
 • Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia
 • Technical University of Ostrava, Czech Republic
 • Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki, Greece
 • Привредно друштво Југо - Impex ЕЕР д.о.о, Србија
 • PWW д.о.о, Ниш, Србија
 • Висока школа струковних студија, Аранђеловац, Србија
 • Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, Србија
 • Technical University of Crete, Greece
Циљеви пројекта
 • Развој модерних курикулума заснованих на стварним потребама праксе (WП4);
 • Развој материјала за учење за нове програме, (WП4);
 • Стварање могућности за континуално професионално усавршавање кроз реализацију одговарајућих тренинга;
 • Унапређење сарадње између партнерских установа на пројекту;
 • Креирање одрживог модела професионалног ангажовања студената кроз успостављање партнерства са организацијама;
 • Промовисање пројекта, проблема и могућности у области WМ широј јавности (WП5).
Улога ВИШЕР-а на пројекту

ВИШЕР је активно учествовао у свим активностима а главна улога је остварена у оквиру радног пакета WП3 кроз следеће активности:

 • Усвојен нови приступ при акредитацији Студијског програма Еколошки инжењеринг;
 • Развијена Информационо комуникациона платформ ИЦТ која садржи све информације везане за све субјенте на територији Републике Србије који су укључени у управљање отпадом.
Осмишљене су и реализоване 2 обуке у ВИШЕР које су представљење субјектима из привреде, студентима и наставном особљу и то:
 • Спаљивање отпада и инсинерација у Спалионици отпада која је купљена из буџета Ерасмус+ пројекта WамППП;
 • Производња биодизела на опреми за производњу биодизела ДеЛорензо која је купљена из буџета Ерасмус+ пројекта WамППП.
Главни резултати пројекта за ВИШЕР
 • Стварање могућности за континуално професионално усавршавање кроз реализацију одговарајућих тренинга;
 • Осмишљене су и реализоване 2 обуке у ВИШЕР и то: Спаљивање отпада и инсинерација у Спалионици отпада која је купљена из буџета Ерасмус+ пројекта WамППП и Производња биодизела на опреми за производњу биодизела ДеЛорензо која је купљена из буџета Ерасмус+ пројекта WамППП;
 • Развој модерних курикулума заснованих на стварним потребама праксе (WП4);

У ВИШЕР је акредитован нови студијски програм Еколошки инжењеринг. Реч је о основним струковним студијама од 180 ЕСПБ и уписаном првом генерацијом студента 2017/2018. У оквиру новог СП Еколошки инжењеринг уведено је 13 потпуно нових предмета везаних за управљање отпадом, који су на основној листи предмета.

Галерије слика

The project is funded by the European Commission and reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00