Страница од

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Implementation of dual education in higher education of Serbia

Интернет страница пројекта

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија учествује на пројекту „Implementation of dual education in higher education of Serbiaˮ, 586029-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, који је прихваћен о оквиру ЕРАСМУС+  пројеката за развој у високом образовању. Реализација пројекта је започета 15. 10. 2017. године и трајаће до 15. 10. 2020. године.

Циљ пројекта је да се развије флексибилан генерички модел дуалног образовања  који ће обезбедити да се образовни процес у високошколским институцијама употпуни праксом у одговарајућим компанијама. Очекује се да ће студенти, на овај начин,  стећи компетенције у складу са потребама потенцијалних послодаваца и обезбедити бољу проходност на тржишту рада ка жељеном запослењу.

Пројекат се реализује кроз сарадњу са партнерима у Европи који поседују значајно искуство у реализацији дуалног образовања. Кроз ову сарадњу треба да се олакша идентификација реалних  потреба компанија, обезбеде предуслови за тестирање конкретног модела у реалном окружењу и припреме предлози за усклађивање одговарајућих прописа  у Републици Србији како би се створили услови за примену нових решења у области високог образовања. 

© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099