Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Implementation of Dual Education in Higher Education in Serbia

Тип пројекта: Еразмус+ пројекат Изградња капацитета у високом образовању

Назив пројекта: Implementation of Dual Education in Higher Education in Serbia

Акроним: DualEdu

Референтни број: 586029-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

Трајање пројекта: 2017 - 2020.

Координатор DualEdu пројекта за ВИШЕР: др Горан Дикић

Званична Интернет страница пројекта: https://dualedu.ef.uns.ac.rs

Партнери

Универзитет у Београду - координатор, Београд, Србија


 • University of Social Sciences, Spoleczna Akademia Nauk, Lodz, Poland
 • Национални савет за високо образовање,
  Београд, Србија
 • Универзитет у Новом Саду, Србија
 • Универзитет у Крагујевцу, Србија
 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Србија
 • Државни универзитет у Новом Пазару, Србија
 • Универзитет Метрополитен, Београд, Србија
 • Кластер Ни-Кат, Ниш, Србија
 • Formasup Nord- Pas De Calais, Lille, France
 • PowМio GmBH, Karlsruhe, Germany
 • FH Joanneum Gesellschaft MBH, Graz, Austria
 • Universidad De Lleida, Spain
Циљеви пројекта

Циљ пројекта је да се развије флексибилан генерички модел дуалног образовања (најмање један специфичан модел по образовној институцији која учествује на пројекту) који ће обезбедити да се образовни процес у високошколским институцијама употпуни праксом у одговарајућим компанијама. Очекује се да ће студенти, на овај начин, стећи компетенције у складу са потребама потенцијалних послодаваца и обезбедити бољу проходност на тржишту рада ка жељеном запослењу. Пројекат се реализује кроз сарадњу са партнерима у Европи који поседују значајно искуство у реализацији дуалног образовања. Кроз ову сарадњу треба да се олакша идентификација реалних потреба компанија, обезбеде предуслови за тестирање конкретног модела у реалном окружењу и припреме предлози за усклађивање одговарајућих прописа у Републици Србији како би се створили услови за примену нових решења у области високог образовања.

Улога ВИШЕР-а на пројекту

ВИШЕР је носилац активности у домену радног пакета WP4 (Pilot Testing of the flexible and generic, DHEM) који се односи на тестирање флекибилног генеричког модела дуалног образовања у високом образовању. Свака институција високог образовања која учествује на пројекту па тако и ВИШЕР има следеће задатке:

 • Развити најмање један специфични модел Дуалног Високог Образовања (ДВО) и представити га пред најмање 10 компанија;
 • Најмање са једном компанијом склопити уговор за реализацију пилот пројекта;
 • У сарадњи са компанијом направити детаљан план за реализацију пилот пројекта ДВО (ово подразумева и трилатерални уговор студент компанија ВИШЕР);
 • Израда образовне литературе и материјала за обуку;
 • Набавка и инсталација опреме;
 • Израда анализе остварених резултата на пројекту.
Галерије слика

The project is funded by the European Commission and reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2022 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099