Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Вера Петровић

Образовање

 • Мастер академске студије: Војно технички факултет у Загребу, Електроника - Аутоматика [1984 - 1989]
 • Магистарске студије: Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета Београд, [1998 - 2002]
 • Докторске студије: Технички факултет у Чачку, Електротехника и рачунарство [2004 - 2007]
 • Основне академске студије: , []

Биографија

Од 1989. -1998. године  Индустрија хидраулике и пнеуматике «Прва петолетка» – Трстеник, самостални пројектант у развоју. У допунском радном односу професор у средњој Техничкој школи у Трстенику. Члан тима за подизање куполе на Храму Свети Сава.

Од 2000. године  Виша електротехничка школа у Београду, стручни сарадник, а  је на предмету Електротехнички материјали и компоненте.

Од 2003. године Виша електротехничка школа у Београду, предавач.

Од 2004. шеф је смера за Аутоматику. На пројекту је Министарства за науку Проучавање међузависности у тријади "синтеза-структура-својства" за функционалне материјале, чији је руководилац академик Момчило М. Ристић.

Од 2008. године Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, професор струковних студија.

Од 2012. помоћник директора за финансије и техничку подршку ВИШЕР.

Од 2014. директор ВИШЕР.

Од 2021. председник Академије техничко-уметничких струковних студија Београд.

Нова техничка решења:

H. Milosević, D. Petković, S. Stevović, V. Petrović, NOVE METODE I NOVI POSTUPCI U PROCESU PROIZVODNJE ČELIKA VEZANE ZA STRUJNO TORKRETIRANJE ZIDA ČELIČNIH KONVERTORA, novo tehničko rešenje, M84, Univerzitet Union, Fakultet za graditeljski menadžment, 7. jun 2010, br. 936/3

Учешће у развоју делатности високог образовања:

Члан Радне групе за акредитацију и квалитет студијских програма у оквиру израде Закона о високом образовању - Решење министра Просвете, науке и технолошког развоја бр. 06-00-00309/2015 - 06 од 05.10.2015. год

Референце

Монографија

 1. Вера В. Петровић, Диелектрична керамика магнезијум титаната, Задужбина Андрејевић, Београд, 2009.

Научни рад у међународном часопису

 1. Dimic Gabrijela,Predic Bratislav B,Rancic Dejan D,Petrovic Vera V,Macek Nemanja,Spalevic Petar C (2018) Association analysis of moodle e-tests in blended learning educational environment, COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, vol. 26, br. 3, str. 417-430 (Article)

 2. Panic Stefan R,Milosevic Hranislav,Prlincevic Bojan P,Petrovic Vera V,Taseiko Olga (2017) FSO transmission of halftoned image over DGG turbulence channel, 2017 FIRST SOUTH AMERICAN COLLOQUIUM ON VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS (SACVLC), vol. , br. , str. 35-39 (Proceedings Paper)

 3. Kisic Emilija,Djurovic Zeljko M,Kovacevic Branko D,Petrovic Vera V (2015) Application of T-2 Control Charts and Hidden Markov Models in Condition-Based Maintenance at Thermoelectric Power Plants, SHOCK AND VIBRATION, vol. , br. , str. - (Article)

 4. Petrovic Vera,Milosevic Hranislav (2014) Effect of Syntesis and Frequency on Electrical Properties on Dielectric Ceramics MgCO3-TiO2, MATERIALS RESEARCH AND APPLICATIONS, PTS 1-3, vol. 875-877, br. , str. 1554-1559 (Proceedings Paper)

 5. Petrovic Vera V,Milosevic Hranislav,Pavlovic Vladimir B (2013) Investigation of Sintering Kinetics of Magnesium Titanate, SCIENCE OF SINTERING, vol. 45, br. 2, str. 133-139 (Article)

 6. Micic Aca D,Lekic Predrag N,Spalevic Petar C,Petrovic Vera V (2012) Degenerate Chebyshev Approximation Of The Recursive Digital Filter Group Delay Response, PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, vol. 88, br. 5B, str. 218-221 (Article)

 7. Filipovic Suzana Z,Obradovic Nina N,Petrovic Vera V,Markovic Smilja B,Mitric Miodrag N,Ristic Momcilo M (2010) Influence of Mechanical Activation on Microstructure and Crystal Structure of Sintered MgO-TiO2 System, SCIENCE OF SINTERING, vol. 42, br. 2, str. 143-151 (Article)

 8. Filipovic Suzana Z,Obradovic Nina N,Petrovic Vera V,Mitric Miodrag N (2009) Influence of Mechanical Activation on Structural and Electrical Properties of Sintered MgTiO3 Ceramics, SCIENCE OF SINTERING, vol. 41, br. 2, str. 117-123 (Article)

 9. Petrovic Vera V,Maricic Aleksa M,Labus Nebojsa J,Ristic Momcilo M (2007) Influence of mechanical activation on synthesis and properties of the MgO-TiO2 system, SCIENCE OF SINTERING, vol. 39, br. 1, str. 59-65 (Article)

 10. Petrovic Vera V (2006) Sintering kinetics of MgO-TiO2 systems, SCIENCE OF SINTERING, vol. 38, br. 3, str. 287-292 (Article)

Научни рад на међународној конференцији

 1. Vlajić-Naumovska I., Grujić A., Petrović V., Ivezić M.: Trening centar za upravljanje otpadom u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, Međunarodna naučna konferencija, Ekološka kriza: Tehnogeneza i klimatske promene, 21-23. 2016., Beograd ISBN 978-86-89061-09-3

 2. Ivezić M., Vlajić-Naumovska I., Grujić A., Petrović V.,: Bezbedonosni aspekti upravljanja električnim otpadom, Međunarodna naučna konferencija, Ekološka kriza: Tehnogeneza i klimatske promene, 21-23. 2016., Beograd ISBN 978-86-89061-09-3

 3. V. Petrović, A. Jokić, “Positive practice in the implementation of Moodle in e-learning”, Computational and Informational Technologies in Science, Engineering and Education, 24.-27. September 2015. Almaty, Kazahstan

 4. V. Petrović, A. Grujić, “Application of programmable logic controllers for efficient use of photovoltaic panels”,Computational and Informational Technologies in Science, Engineering and Education, 24.-27. September 2015. Almaty, Kazahstan

 5. S. Ilić, S. Obradović, N. Arsić, V. Petrović, “One implementation of the embedded database protection”, Computational and Informational Technologies in Science, Engineering and Education (CITech-2015),Almaty, Kayahstan, September 2015.

 6. S. Drašković, G. Kvaščev, Ž. Đurović, V. Petrović, B. Kovačević, “Speech Signal Parameter Identification Using Adaptive Forgetting Factor”, IcEtran 2015, Silver Lake, Serbia, June 8–11, 2015, pp. AUI2.1.1-5,ISBN 978-86-80509-71-6

 7. V. V. Petrović, H. Milošević, S. Gavrilović, E-LEARNING USING SOFTWARE MOODLE, DisCo 2014 9th International Conference, Praha , Czech Republic, June 22-25th 2014.

 8. H.Milosevic,D.Petkovic,N.Kontrec,A.D.Rychkov,V.Petrovic, ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ТЕРМПАРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРОФИЛА ТЕПЕРАТУРЫ В ТВЕРДУХ ВЕЩЕСТВАХ ПРИ ИХ ПИРОЛИЗЕ, пленарный, ИВТ&ММ Международная конференция, 23.6-30.6 2013 .г. Кемерово, Руссиа

 9. H.Milosevic, N.Kontrec, Petrovic V , Djosic D., Stevovic S., Jet guniting on the walls of steel -making сonvertors with useplasma technologies, MIT 2013, International Conference, Vrnjacka Banja, 5.9-15.9 2013.

 10. Petrovic V, Draskovic S, Ivanisevic N, Aplication of Modern Software Tools in Control Sistems, MIT 2013, International Conference, Vrnjacka Banja, 5.9-15.9 2013

 11. Djosic D., Milosevic H., Kontrec N., Petrovic V., Krneta R., THE RESULTS OF MOODLE PLATFORM APPLICATION IN REALIZATION OF COURSE TECHNICAL FUNDAMENTS OF INFORMATICS, MIT 2013, International Conference, Vrnjacka Banja, 5.9-15.9 2013

 12. V. V. Petrović, H. Milošević, Effect of Syntesis and Frequency on Electrical Properties on Dielectric Ceramics MgCO3-TiO2, ICAMMS 2012 20-21. Dec. 2012. Peking

 13. Pavle Kaluđerčić, Slobodan Obradović, Vera Petrović, Printing in Three Dimensions, Savremeni materijali 2012, 5.-7. Jul 2012., Banja Luka.

 14. H. Milosevic, V. V. Petrovic, D. Petkovic, M. Rajovic, MODELLING OF TWO-PHASE TURBULENT FLOWS IN SUBSONIC JETS WITH BURNING PARTICLES AND PHASE TRANSITION IN CORE, Modern Problems of Applied Mathematics and Mechanics: Theory, Experiment and Applications", devoted to the 90th anniversary of professor Nikolaii N. Yanenko, May 30 - June 4 2011., Novosibirsk, Russia.

 15. H. Milošević, V. V. Petrović, Osnovi informatike kroz daljinsko obrazovanje, Infoteh 2011. 15-18 Mart, Jahorina.

 16. Vera V. Petrović, A. Žorić, H. Milošević, S. Obradović,Synthesis and structure of dielectric ceramics systems MgCO3-TiO2, Физика диэлектрических (Диэлектриков - 2011), 23-26 мај, Sankt - Petersburg.

 17. Vera V. Petrović, , H. Milošević, A. Žorić, S. Obradović, Influence of parameters synthesis on electrical properties of sistems MgO-TiO2, Savremeni materijali 2011, 1-2. Jul 2011, Banja Luka.

 18. Milosevic H., Petrović V., Informacione tehnologije kroz softversku platformu Moodle , MIT 2011, Vrnjačka Banja – Budva, 27.avgust – 5. Septembar 2011.

 19. Petrović V., Mumovic G., Kisic E., Informacione tehnologije u merno-upravljačkim sistemima, MIT 2011, Vrnjačka Banja – Budva, 27.avgust – 5. Septembar 2011

 20. Emilija Kisić, Predrag Poljak, Vera Petrović, Primena savremenih softverskih alata u Sistemima upravljanja, Infoteh 2010. 17-19 Mart, Jahorina.

 21. Dejan Matijević, Predrag Poljak, Vera Petrović, Savremeni sistemi za dijagnostiku vozila contemporary systems for diagnostic of vehicles, Infoteh 2010. 17-19 Mart, Jahorina.

 22. Vera Petrović, Primena daljinskog obrazovanja u visokoj školi elektrotehnike i računarstva, Infoteh 2010. 17-19 Mart, Jahorina.

 23. Vera V. Petrović, H. Milošević, A. Žorić, S. Obradović, INFLUENCE OF MECHANICAL ACTIVATION ON STRUCTURAL AND PROPERTIES OF SINTERING MgTiO3, Savremeni materijali 2010, 2-3. Jul 2010, Banja Luka.

 24. A. Žorić, S. Obradović, D. Minić, V. Petrović, DIGITAL EQUIPMENT FOR QUALITATIVE DTA OF MATERIALS, Savremeni materijali 2010, 2-3. Jul 2010, Banja Luka.

 25. Vera V. Petrović, H. Milošević, A. Žorić, S. Obradović, Control in tehnical Process by Applying Programmable Lolical Controllers,SAUM, 2010, Niš.

 26. V. Petrović, Kinetics of sintering with mathematical theory of Gropjanov, MIT 2009, 27-31. avgusta 2009. Kopaonik

 27. A. Zoric, D. Perisic, S. Obradovic, V. Petrovic, PC Based System for Measurment of Weather Parameters, UNITECH09, 20-21 november 2009, Gabrovo.

 28. S. Obradovic, A. Zoric, D. Perisic, V. Petrovic, , Application of the Independent Axes Method for Measurement of the Gyrostabilization Error, UNITECH09, 20-21 november 2009, Gabrovo.

 29. Vera V. Petrović, Nina Obradovic, Aleksa Maricic, Momcilo M. Ristic, Structural and electrical properties of sintered MgTiO3 ceramics, 2nd International Congress on Ceramic, 29. jun-4. jul 2008. Verona .

 30. V. Petrović , Synthesis and properties of the MgCO3-TiO2 system, FITEM '07, 06-08.avgust 2007, Čačak.

 31. V. Petrović, P. Poljak, I. Marić, Permanentno inoviranje informatike u visokom obrazovanju, INFOTEH 07, 28-30 marta - 2007, Jahorina.

 32.  P. Poljak, V. Petrović, I. Marić, GSM navigacija u inteligentnim sistemima transporta, INFOTEH 07, 28-30 marta 2007, Jahorina.

 33. V. Petrović, Actual control and communation applying plc, INFOTEH 06 - 2006, Jahorina.

 34. N. Obradović, N. Labus, V. Petrović, M. Ristić, Structural and electrical properties of sintered zinc-titanate ceramics, ELECTROCERAMICS X, 18. -22. jun 2006, Toledo.

 35. N. Labus, N. Obradović, V. Petrović, M. Ristić, Influence of mechanical activation on Zno-TiO2 powder bimodal mixture during compaction, ELECTROCERAMICS X, 18. -22. jun 2006, Toledo.

 36. V. Petrović, N. Labus, N. Obradović, M. Ristić, Mechanical activation and sintering on MgCO3 and TiO2 system, ELECTROCERAMICS X, 18. -22. junе 2006, Toledo.

 37.  V. Petrovic, Savremeni pristup i primena informatike u obrazovanju, INFOTEH05 - 2005, Jahorina.

 38. V. Petrovic, Synthesis calcium-titanate (CaTiO 3) , Electroceramics IX, may 31 -june 3, 2004, Cherbourg.

 39. V. Petrović, Influence of Mechanical Activation on Sintering Kinetics CaTiО, INCOME 2003, Septembar 7-11, 2003, Braunschweig .

 40. T. Sreckovic, Z. Marinkovic, V. Petrović, I. Radosavljevic-Evans, R. Novakovic, Influence of mechanical activation on synthesis and sintering of calcium titanate, Proc. of 10 th International Ceramics Congress CIMTEC 2002 Part B, July 14-18,Florence, Italy, Vol. 2, (2002) 85-92.

 41. V. Petrovic, Influence of mechanical activation on sintering kinetics CaOInfluence of mechanical activation on sintering kinetics CaO-TiO of the system, X World Round Table Conference on Sintering, 3-6 September 2002, Belgrade.

Научни рад на домаћој конференцији

 1. A. Grujić, S. Stojković, Ž. V. Despotović, V. Petrović, “Povećanje energetske efikasnosti VIŠER-a instaliranjem fotonaponske krovne elektrane“, Zbornik radova III naučno-stručnog skupa POLITEHNIKA 2015, Vol. 1, No. 1, pp.123-128, 2015.

 2. Gavrilo Mumović, Aleksandar Rakić, Vera Petrović, MOGUĆNOST ULAZ-IZLAZ LINEARIZACIJE POVRATNOM SPREGOM "TWIN ROTOR MIMO" SISTEMA, 56. konferencija ETRAN-a, jun 2012. Zlatibor.

 3. Emilija Kisić, Vera Petrović, Miroslav Jakovljević, PRIMENA KONTROLNIH DIJAGRAMA U DETEKCIJI OTKAZA U ELEKTRO-ENERGETSKIM SISTEMIMA, 56. konferencija ETRAN-a, jun 2012. Zlatibor. 

 4. V. Petrovic, Influence of Mechanical Activation on Structural and Properties of Sintering Sistem MgO-TiO2, The First Serbian Ceramic Society Conference “Advanced Ceramics and Application”, 10.-11. Maj 2012. Belgrade.

 5. Vera V. Petrović, SCADA SISTEMI IMPLEMENTIRANI U PROCESU OBRAZOVANJA, 54. konferencija ETRAN-a, jun 2010. Donji Milanovac.

 6. Vera V. Petrović, Ana Pekić, Emilija Ivić, Daljinsko obrazovanje primenom softvera moodle distance learning using software moodle, Yuinfo 2010. 3-6 Mart, Kopaonik.

 7. Vera V. Petrović, Uticaj parametara sinteze na strukturu i električna svojstva sinterovanog MgTiO3, 53. konferencija ETRAN-a, 15-18. juna 2009. Vrnjačka Banja

 8. Vera V. Petrović, Dane Radaković, Borivoje Petrović, Upravljanje temperaturnim procesom primenom programabilnih logičkih kontrolera, 52. konferencija ETRAN-a, 8-12. juna 2008. Palić

 9. Vera V. Petrović, Električna svojstva sinterovanog MgTiO3 , 52. konferencija ETRAN-a, 8-12. juna 2008. Palić

 10. V. Petrovic, Upravljanje u tehničkim procesima primenom računarskih mreža, Yuinfo 2007. 11-14 Mart, Kopaonik.

 11. V. Petrović, Informatika kroz automatsko upravljanje, Yuinfo 2005. 7-11 Mart, Kopaonik. 

 12. V. Petrović, Kalcijum titanat kroz teoriju i praksu, FIZIKA I TEHNOLOGIJA MATERIJALA - FITEM '04, Oktobar 2004, Čačak.

 13. V. Petrović, Merno-regulaciona tehnika kroz teoriju i praksu, Hipnef 2004, Vrnjačka Banja.

 14. V. Petrović, Keramički materijali i kinetika sinterovanja, XLVII Konferencija ETRAN-a , 8-13. juna 2003. Herceg Novi.

 15. V. Petrović, Simulacija i kinetika sinterovanja, Yuinfo 2003. 10-14 Mart,Kopaonik.

 16. V. Petrović, Mehanička aktivacija u postupku sinterovanja keramickih materijalatipa perovskita, Hipnef 2002 - 28. naučno stručni skup sa međunarodnim učesćem, 2-4 Oktobar 2002, Vrnjačka Banja.

Уџбеник

 1. Д. Прокин, В. Петровић, М. Мијалковић, Основи рачунарске технике – збирка задатака, ВИШЕР, Београд, 2011.

 2. В. Петровић, С. Обрадовић, М. Мијалковић, Основи информатике и рачунарства - уџбеник, ВИШЕР, Београд, 2009.

 3. Д. Прокин, В. Петровић, М. Мијалковић, Основи рачунарске технике – збирка задатака, ВЕТШ, Београд, 2006.

Приручник

 1. В. Петровић, Основи информатике и рачунарства - приручник, ВИШЕР, Београд, 2012.

 2. В. Петровић, Електротехнички материјали и компоненте – приручник, ВИШЕР, Београд, 2010.

 3.  В. Петровић, Основи информатике и рачунарства - приручник, ВИШЕР, Београд, 2009.

 4. В. Петровић, Управљање у реалном времену – приручник, ВИШЕР, Београд, 2009.

др Вера Петровић слика

др Вера Петровић

Kабинет: 006

Eлектронска пошта: vera.petrovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 15:30-17:30 у ВИШЕР
 • Среда: 12-14 у АТУСС
Предмети
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00