Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Јован Микуловић

Образовање

  • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Енергетски [1988 - 1994]
  • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Енергетска постројења и опрема [1994 - 2001]
  • Докторске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, [2001 - 2008]

Биографија

Јован Ч. Микуловић је рођен 19.5.1968. године у Зајечару. Основну и средњу математичко-техничку школу је завршио у Бору. Студије је започео 1988. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, на смеру Електроенергетски системи. Дипломски рад “Аспекти проблема конвергенције у прорачуну токова снага по методи Њутна” одбранио је 2.2.1994. године са оценом 10, а ментор рада је био др Иван Шкокљев, доцент.

Последипломске студије је уписао 1994. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, смер Енергетска постројења и опрема, где је положио све испите са просечном оценом 9,50. Магистарску тезу под називом “Моделовање таласних процеса у намотајима трансформатора применом једначина стања” одбранио је 5.10.2001. године. Ментор тезе је био др Милан Савић, редовни професор. 

Докторску дисертацију под називом “Оптимална компензација неактивне снаге потрошача при сложенопериодичним и несиметричним напонима и струјама” одбранио је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 26.12.2008. године. Ментор докторске дисертације био је др Томислав Шекара, доцент. 


Радио у Институту Михајло Пупин као истраживач-сарадник и стипендиста Министарства за науку и технологију у периоду од 1994. до 1995. године.

Од 1995. до 1999. године је радио као асистент приправник на Електротехничком факултету Универзитета у Београду при Катедри за електроенергетске системе. 

Од 2000. године до 2002. године је радио у “C.E.M. s.r.l.” (GO) у Италији. 

У звање асистент на Електротехничком факултету Универзитета у Београду при Катедри за електроенергетске системе изабран је 11.2.2002. године, а реизабран је 18.9.2007. године. 

У звању доцент је при истој катедри је изабран 9.10.2009. године. 

У звању ванредни професор је при истој катедри је изабран 22.10.2014. године. 

Од школске 2012/2013. године је ангажован на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија као професор на предмету Одржавање електроенергетских уређаја.


Члан је Студијског комитета Ц4 – Техничке перформансе ЕЕС CIGRE Србија и програмског одбора Међународног научно-стручног симпозијума INFOTEH-JAHORINA. Био је члан радне групе за израду Стратегије развоја енергетике Србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године.

Рецензирао је радове за часописе и конференције (IEE Proc. Electric Power Application, IET Power Electronics, Facta Universitatis, INFOTEH-JAHORINA). 

Ментор је два мастер рада и једне докторске дисертације који су награђени од стране Привредне коморе Београда као најбољи радови за 2010., 2012. и 2013. годину. 

Био је учесник у реализацији 7 студија и 12 пројеката.

Референце

др Јован Микуловић слика

др Јован Микуловић

Kабинет: 606

Eлектронска пошта: mikulovic@etf.rs

Консултације
  • Понедељак: 10:30 - 12:30
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00