Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мултимедијална постпродукција Шифра: 317310 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Нема услова.
Циљ: Циљ овог курса је упознавање са принципима постпродукционе обраде видео снимака и анимације статичних слика. Укључује и рад са видео материјалима, као и упознавање са специфичностима припреме и планирања целокупног продукцијског процеса снимања за специјалне ефекте и дигиталну постпродукцију.
Исход: Студенти ће имати прилику да савладају основе мултимедијалне постпродукције на задатим примерма и задацима, као и својим видео радовима насталим током вежби из других предмета током студирања. Моћи ће да реализују мултимедијалне радове који задовољавају естетске и професионалне критеријуме у сфери компјутерски генерисаних слика, и да израде своје мултимедијалне портфолије.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Апстрактна форма и наратив у видеу. Идеја, сценарио, сториборд, снимање, ефекти.
 2. Пројекти - истраживање и развој - први корак ка реализацији мултимедијалних садржаја.
 3. Филмски језик и монтажа. Специфичности кратких видео форми – уметнички видео рад, џингл, реклама...
 4. Специјални ефекти у оквиру статичних слика.
 5. Кинетичка типографија. Ефекти.
 6. Ефекти на видео материјалу. Припреме, организација, специфичности.
 7. Припреме и организација тимског пројекта. – Задаци, распоред, рокови, међузависност учесника пројекта.
Практична настава:
 1. Увод у Adobe After Effects, интерфејс, основне алатке и атрибути, композиције.
 2. Основне алатке за анимацију у Adobe After Effects, атрибути и процес анимирања.
 3. 3D лејери и анимација текста. Ефекти.
 4. Ефекти на статичним сликама, филтери, лејери, колор корекције, анимација.
 5. Ефекти на статичним сликама, паралакса.
 6. Ефекти на статичним сликама, displacement мапа.
 7. Комбиновање припремљеног материјала са статичном сликом као позадином, деформације и текстуре на видео клипу. Колор корекције.
 8. Снимање за специјалне ефекте. Keying и маскирање зелене или плаве позадине. Четке, цртеж, деформери, анимација на статичној слици.
 9. Креирање ефеката без екстерних датотека.
 10. Експортовање материјала. Припреме, формати, рендеровање.
 11. Камере и camera tracking.
Литература
 1. Daniel Arijon, "Граматика филмског језика" (Grammar of the Film Language), Универзитет Уметности, Београд, Студентски културни центар, Београд, 1998.
 2. Jon Krasner, "Motion Graphic Design: Applied Jistory and Aesthetics", Elsevier, Oxford, 2008.
 3. Gerard Kim, "Designing virtual reality Systems: The structured approach", Springer, 2005.
 4. Michael Rush, "New Media in Art", Thames, Hudson, 2005.
 5. Stephen P. Anderson, "Seductive interactive design", New Readers Press, 2011.
 6. Yael BrahaBill Byrne, "Creative Motion Graphics Titling for Film, Video and the Web: Dynamic Motion Graphic Title Design", Focal Press, 2010.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00