Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мотори са унутрашњим сагоревањем Шифра: 140407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Изучавање савремених конструкција мотора са унутрашњим сагоревањем.
Исход: Познавање начина рада и карактеристика oто и дизел мотора и способност изградње и уградње склопова мотора применом алата и опреме.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у моторна возила и моторе. Основни појмови о моторима СУС
 2. Принцип рада мотора СУС
 3. Термодинамика радног циклуса мотора СУС: измена радне материје, сабијање (компресија), довођење топлоте сагоревањем, ширење (експанзија) и добијање механичког рада
 4. Конструкција непокретних и покретних делова мотора СУС
 5. Утврђивање техничког стања елемената мотора СУС. Толеранције и мерење димензија, облика и положаја.
 6. Систем за развод радне материје
 7. Систем за довод горива oто мотора
 8. Систем за довод горива дизел мотора
 9. Систем за довод ваздуха
 10. Издувни систем. Системи за пречишћавање издувних гасова
 11. Систем за подмазивање
 12. Систем за хлађење
 13. Радни параметри и погонске карактеристике мотора СУС
 14. Програмско управљање мотором: Избор параметара рада мотора у зависности од захтева за снагу
 15. Колоквијум
Практична настава:
 1. Проучавање склопова мотора и преносника у лабораторијским условима
Литература
 1. Томић М., Петровић С., Mотори са унутрашњим сагоревањем, Машински факултет Београд, 2005.
 2. Томић М., Oпрема мотора, Машински факултет Београд, 2005.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (0)
Предавања (15)

02 - MSUS - Uvod u MSUS

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

03 - MSUS - Idealni TD ciklusi. Realni ciklusi motora

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

04 - MSUS - Radni parametri motora. Radne karakteristike motora

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

05 - MSUS - Sabijanje_Sagorevanje

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

06 - MSUS - Sagorevanje_ Dizel motor

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

07 - MSUS - Glavni delovi motora SUS

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

08 - MSUS - Sistem za razvod radne materije

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

10 - MSUS - Sistem za paljenje smese

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

11 - MSUS - Sistem za dovod goriva dizel motora

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

12 - MSUS - Sistem za dovod vazduha

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

09 - MSUS - Sistem za dovod goriva OTO motora

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

16 - MSUS - Sistem za pokretanje motora

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

13 - MSUS- Izduvni sistem

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

14 - MSUS - Sistem za hladjenje motora

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

15 - MSUS - Sistem za podmazivanje motora

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (2) Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (3)

Резултати I колоквијума из предмета Мотори са унутрашњим сагоревањем рађеног 20.11.2019.

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Резултати II колоквијума из предмета Мотори са унутрашњим сагоревањем рађеног 15.01.2020.

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Преглед остварених предиспитних обавеза из предмета МОТОРИ СУС са предлогом оцена за ЈАНУАРСКИ испитни рок (испит 09.02.2020)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00