Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Основи анимације Шифра: 160907 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Нема услова.
Циљ: Циљ овог курса је упознавање са основним техникама класичне и 2D дигиталне анимације, са општим принципима и правилима анимације, укључујући и фазе и процесе препродукције из ове области.
Исход: Студенти ће имати прилику да савладају процес припреме и креирања дводимензионалних анимација у класичним и дигиталним техникама, - stop motion,stop trick, цртаној анимацији, и анимацији колажа. Посебан осврт ће се посветити и звуку као саставном делу анимираног филма. У практичној настави, студенти ће се упознати са радом у програмима Adobe Flash, Adobe Photoshop и Adobe Effects, као и уводом у програму Maya 3D.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод, персистенција ока, концепти, терминологија, технологија и развој класичне анимације.
 2. Технике анимације.
 3. Историја анимације.
 4. Националне школе и стилови анимације.
 5. Принципи анимације.
 6. Филмски језик, препродукција, продукција, постпродукција.
 7. Естетика филма, светло, кадрирање, монтажа.
 8. Анимирана графика.
 9. Перспектива, layout, паралакса кретања.
 10. Компјутерске игре - термини, мотивација, жанрови.
 11. Компјутерске игре - елементи других мултимедија у играма и специфичности.
 12. Компјутерске игре - елементи специфични за видео игре.
Практична настава:
 1. Израда Stop motion колажне анимације. Групна вежба.
 2. Stop trick анимација. Групна вежба. Увод у After Effects, основне алатке, увожење материјала, монтирање.
 3. Анимирање дигиталног колажа у After Effects.
 4. Традиционална, цртана анимација - анимирање скока жабе.
 5. Традиционална, цртана анимација - анимирање циклуса хода.
 6. Паралакса кретања.
 7. Анимирање текста у After Effects.
 8. Увод у Maya 3D - тродимензионални простор,интерфејс, навигација, алатке, подешавања, организација пројекта.
 9. Анимирање у Maya 3D, груписање објеката, померање pivot points - анимација планетарног система.
 10. Анимирање у Maya 3D, graph editor - анимирање лопте која одскаче.
Литература
 1. Б. Довниковић, "Мала школа цртаног филма", Загреб, 1983.
 2. R. Williams, "The Animator`s suvirval kit", Faber and Faber, New York, 1995.
 3. H. Whitaker, J. Kalas, "Timing for animation", Focal Press, 2002.
 4. M.T. Byrne, "The Art of Layout and Storyboarding", A Mark T. Byrne Publication, Ireland,1999.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
40
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00