Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Бранимир Тренкић

Образовање

  • Мастер академске студије: Природно-математички факултет Универзитета у Београду, Математика – Информатика и рачунарство [1981 - 1987]
  • Магистарске студије: Електро-технички факултет Универзитета у Београду, Телекомуникационе и рачунарске мреже  [1991 - 1996]
  • Докторске студије: Технички факултет Универзитета у Новом Саду, Електротехника и рачунарство [1997 - 1998]

Биографија

2016. – тренутно: Професор струковних студија. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд. Област: Рачунарство и информатика.

2013. – 2016. Редовни професор. Факултет за компјутерске науке. Универзитет „Џон Незбит“ (Мегатренд), Београд. Област: Рачунарство.

2011. – 2013. Ванредни професор. Факултет за компјутерске науке. Универзитет „Џон Незбит“ (Мегатренд), Београд. Област: Рачунарство.

2009. – 2016.: Допунски рад из описа радног места професора струковних студија. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд.

2009. – 2016.: Допунски рад из описа радног места доцента. Рачунарски факултет, Београд. Област: Рачунарство

2004. – 2009.: Виши научни сарадник Наставно-научно веће Електротехничког факултата у Београду (реизбор).

1999. – 2004.: Виши научни сарадник (пре тога истраживач-приправник и истраживач). Заједничко Научно веће ИРИТЕЛ-ИМТЕЛ-ИРИН у Београду (избор). 

Учешће у научним и стручним пројектима

Руководилац пројекта ИТ.1.12.0105Б под називом „Развој СДХ оптичког дигиталног система ОДС622/155 са приступним мултиплексером“ чија је реализација трајала три године (2002 - 2004) и у којој је учествовало 12 истраживача. Пројекат је финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине.

Учесник у реализацији пројекта ИТ.1.09.0104Б „Развој елемената приступне мреже за комутационе системе са интеграцијом класичне и Интернет телефоније“, чија је реализација трајала три године (2002 - 2004).

Учесник у реализацији пројекта број 6136 „Развој елемената телекомуникационе мреже нове генерације“, чија је реализација трајала три године (2005 - 2007), финансирана од стране Министарства науке и заштите животне средине.

Учесник у реализацији пројекта број 11015 „Развој Електропривредне телефонске централе и осталих елемената пакетске телефонске мреже ЕПС-а“, чија је реализација трајала три године (2008 - 2010), финансирана од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије

Референце

др Бранимир Тренкић слика

др Бранимир Тренкић

Kабинет: 511

Eлектронска пошта: branimir.trenkic@viser.edu.rs

Консултације
  • Понедељак: 11:00 - 13:00
  • Уторак: 10:30 - 12:30
  • Среда: путем email-а
  • Четвртак: путем email-а
  • Петак: путем email-а
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00