Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Бежични комуникациони системи Шифра: 191008 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Познавање технологија и протокола у рачунарским мрежама
Циљ: Стицање знања из технологија бежичног умрежавања
Исход: Оспособљавање за пројектовање, конфигурисање, заштиту и примену бежичних мрежа
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај предмета. Историјски развој. Анализа потреба за бежичним умрежавањем.
 2. Принцип рада бежичних мрежа. Простирање радио таласа, RF појачање/слабљење, интерференција, фединг, рефлексија, рефракција, врста антена.
 3. Модулационе технике проширеног спектра (DSS, FHSS), ортогонални фреквенцијски мултиплекс (OFDM), вишеструки антенски приступ (MIMO). Протоколи за вишеструки приступ са избегавањем колизије (CSMA/CA)
 4. Бежичне мрежне технологија: IEEE802.11, 802.15 802.16, Bluetooth , ZigBee.
 5. Топологије бежичних мрежа (adhoc, инфраструктурне, испреплетане).
 6. Архитектура протокола бежичних мрежа. Врсте рамоваи њихова намена.
 7. Wi-Fi систем позиционирања.
 8. Примена CAPWAP протокола.
 9. Разматрање сигурносних проблема у бежичним мрежама. Протокол за контролу приступа портовима - 802.1x. Аутентификација помоћу EAPметода.
 10. AAA протоколи – RADIUS
 11. WPA/WPA2 enterprise заштита.
 12. Еволуција дигиталних мобилних мрежа ка мобилним широкопојасним мрежама. Анализаархитектуре, интерфејса и протокола 2Gмрежа (GSM, GPRS, EDGE).
 13. Анализа3Gмрежа (WCDMA, HSPA, HSPA) и 4Gмрежа (LTE, LTE-А).
 14. Интернет интелигентних објеката (IoT).
 15. М2М (машина-машина) комуникациони системи
Практична настава:
 1. Примена антена, каблова и конектора у бежичним системима. Прорачун буџета бежичног линка и употреба софтвера за симулацију бежичних ликова и пропагацију сигнала. Конфигурација бежичне приступне тачке и клијената. Анализа сигурносних механизама бежичних локалних мрежа. Интеграција бежичних мрежа у корпоративне рачунарске меже. Подешавање EAP-TLS и EAP-PEAP аутентификације.
Литература
 1. Васиљевић, В., Интернет протоколи и технологије, ВИШЕР, Београд, 2013.
 2. Васиљевић, В. Михајловић, В, Рокнић, М, Бежични комуникациони системи, ВИШЕР, Београд, 2016.
 3. Госпић, Н., Томић, И., Поповић,Д, Богојевић, Д., Рaзавој мобилних комуникација: од GSM до LTE, Саобраћајни факултет, Београд,2010.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
10
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (0)
Предавања (8)

Lekcija1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija3

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Dodatni materijal 1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Dodatni materijal 2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija4

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija5

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija6

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (6)

Rezultati Kolokvijuma I

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Rezultati kolokvijuma II

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predispitne obaveze_Rezultati

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Rezultati ispita JUN

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Rezultati ispita SEPTEMBAR

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Rezultati ispita OKTOBAR

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00