Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Сигурност ИП мултимедијалних сервиса Шифра: 230317 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да студенте упозна са основним принципима у области сигурности IP мултимедијалних система и апликација. Тиме ће они бити у стању да препознају потенцијалне безбедоносне проблеме у преносу и обради мултимедијалних садржаја и научиће како да их реше.
Исход: Полагањем овог предмета, студенти ће добити јединствени увид у најновијим достигнућима у области сигурности мултимедијалних система и апликација учењем концепата криптографије, дигиталног воденог жига,форензике и биометрије. Научити како енкрипција, дигитални водени жиг и биометријске технике могу да се искористе за заштиту и аутентификацију како података, тако и корисника. Упознати се сакључним апликацијамау тим областима данас иу будућности.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Преглед - Мултимедијални системи, безбедни Мултимедиа, системи за управљање дигиталним правима, и технички трендови.
 2. Технике мултимедијалне компресије и стандарди у тој области.
 3. Процедуре парцијалног кодирања за видео и аудио у циљу обезбеђивања поверљивости и аутентичности података.
 4. Мултимедијална енкрипција.
 5. Дигитални водени жиг мултимедијалних података – област примене, методе и процедуре.
 6. Безбедоносни напади.
 7. Мултимедијална аутентификација.
 8. Мултимедијална форензика.
 9. Биометријске карактеристике за проверу идентитета корисника – Патерн, препознавање понашања.
 10. Биометријске карактеристике за проверу идентитета корисника - препознавање облика.
 11. Биометријске карактеристике за проверу идентитета корисника - препознавање говора.
 12. Архитектура мултимедијалних сензорских мрежа.
 13. Сигурност у области VoIP-а (пренос говора преко Интернета).
 14. Кључни системи управљања безбедношћу у области мултимедијалних система и апликација и надолазеће технологије.
 15. Закључна разматрања. Самовредновање, анализа предмета.
Практична настава:
 1. Вежбе на рачунару се одржавају у лабораторији за мултимедија. Састоје се од презентације и решавања разних примера препознавања оштећења, нападе на видео/аудио сигнал, додавање другог кључа или било какве друге измене оригиналног сигнала.
Литература
 1. Г. Грубор, М. Милосављевић, Основе заштите информација, Универзитет Сингидунум. 2010.
 2. Chang-Tsun Li, Ed., “Multimedia Forensics and Security”, Information Science Reference, Hershey • New York, 2009.
 3. Borko Furht (Editor), Darko Kirovski (Editor),„Multimedia Security Handbook (Internet and Communications)“, First edition,CRC Press, 2004.
 4. Cox, Miller, Bloom,„Digital Watermarking“, Academic Press, San Diego, USA, 2002
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
0
колоквијум
25
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00