Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дигитални комуникациони системи Шифра: 317302 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Основно познавање архитектуре рачунарских мрежа.
Циљ: Циљ предмета је упознавање студената са напреднијим типовима и структуром дигиталних комуникационих система који се користе за пренос различитих садржаја као и одабраним поглављима из теорије информационог преноса на којима се базирају.
Исход: По успешном завршетку курса, студенти ће бити у стању да разумеју напредне принципе и технике дигиталних комуникација и рачунарских мрежа. Да врше конфигурацију мрежних уређаја, да врше напредна тестирања као и да решавају сложеније проблеме у IP мрежама.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно излагање – Програм, организација и садржај предмета.
 2. Типови сигнала. Карактеризација сигнала у временском и фреквенцијском домену. Nyquist-ова теорема.
 3. Технике модулације и мултиплексирања. Фреквенцијски, временски и кодни мултиплекс.
 4. Теорема одмеравања, PCM, системи преноса Т1, Е1, SONET, SDH.
 5. Савремени системи пакетског преноса. Упредна анализа.
 6. Топологије и архитектура мрежа. Слој везе и Ethernet.
 7. TCP/IP протоколски стек- адресирање и рутирање. IP верзија 6. Протоколи апликационог слоја.
 8. Firewall-ови и NAT, VLAN-ови, VPN-ови, Proxy сервери.
 9. Интеграција сервиса и квалитет услуга (QoS) у IP мрежама. Спецификација сервиса и конфигурација.
 10. Напредни транспортни захтеви и сигнализација. Комуникација у реалном времену. Протокол RTP.
 11. Пренос говорног сигнала преко Интернета. Интернет телефонија студија случаја.
 12. Сервисно-орјентисане архитектуре (SOA). Сервиси у SOA мрежама. Веб сервиси и технологије.
 13. Управљање TCP/IP мрежама. Управњачки модели и функције. Аутоматско управљање и мониторисање.
 14. Само-организоване мреже. Ad-hoc, сензорске и mesh мреже; апликације; комуникациона подршка.
 15. Сигурност IP мултимедијалних сервиса. Мултимедијална форензика.
Практична настава:
 1. Практична настава прати обрађене теме теоријске наставе: анализа сигнала, формати модулације, контрола и детекција грешке у преносу, анализа протокола, конфигурисање мрежних уређаја и решавање проблема.
Литература
 1. F. Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems ,4/e, Addison-Wesley, 1997
 2. Tanenbaum,Computer Networks, Fifth Edition, Prentice Hall, 2011
 3. В. Васиљевић, Рачунарске мреже, ВИШЕР, 2007
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
25
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (13) Вежбе (8) Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (2)

DKS - Rezultati odbrane vezbi, Januar 2024

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

DKS - Rezultati odbrane vezbi, Februar 2024

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења

DKS - Rezultati odbrane vezbi, Februar 2024

постављено: 15.02.2024.

U odeljku Kolokvijumi i međurezultati objavljeni su DKS - Rezultati odbrane vezbi, Februar 2024

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00