Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Интернет телефонија и телевизија Шифра: 190408 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Познавање основних појмова о слици, звуку, архитектури и протоколима у рачунарским мрежама.
Циљ: Циљ предмета је стицање знања за обраду и пренос слике и звука путем разних IP технологија, о пакетским техникама, стандардима, компресијима, кодирању и преносу аудио и видео сигнала преко IP мреже.
Исход: Исход предмета јеоспособљавање за идејно пројектовање Интернет (Интранет) мултимедијалне и телефонске мреже у оквиру рачунарске мреже, као и коришћење стандарда за компресију и пренос аудио и видео сигнала преко Интернета.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Историјски преглед. Телефонска мрежа и њени елементи.
 2. Телефонски сигнал. Људски говорни сигнал и његове особине. Некомпримовани,
 3. псеудокомпримовани и компримовани телефонски сигнал.
 4. Дигитална обрада говорног сигнала. Компресија. Битски протоци телефонских сигнала.
 5. Основе пакетске технике. Пакетизација и време пакетизације. Квалитет пакетског преноса говора.
 6. Преглед VoIP архитектуре и протокола. Интернетски протоколи важни за Интернет телефонију: TCP. UDP. ARP. DNS. RTP. RCP. SCTP.
 7. Интернетске телефонске сигнализације у јавним и корпорацијским мрежама. Н.323. SIP.
 8. Кодеци и стандарди (G711, G726, G729, G723).
 9. Дигитализација видео сигнала.
 10. Компресија мирних и покретних слика: JPEG, MPEG4, HEVC/H265, H.26H...,
 11. Имплементација стандарда за пренос и компресију аудио и видео сигнала преко Интернета и бежичних IP мрежа: H.26H, MPEG-1, MPEG-2 и MPEG-4.
 12. Видео телефонски и видео конференцијски пренос слике и звука преко Интернета.
 13. Интеграција ТВ система и Интернет технологије (IPTV).
 14. Интернет телевизија. Интерактивна телевизија.
 15. Хибридна телевизија. Веб телевизија.
 16. Мултимедијални сервиси преко IP.
Практична настава:
 1. Практичне вежбе прате предавања са реализацијом конкретних задатака:Упознавање структуре сигналних порука. Упознавање поступка остварења веза. Упознавање могућих решења за корпорацијске мреже. Израда пројекта корпорацијске телефонске мреже. Израда мултимедијалних интерактивних пројеката у ХД ТВ студију. Рад са различитим видео уређајима и алгоритмима за компресију и пренос звука и слике преко Интернета.
Литература
 1. Ж. Марков, Савремена телефонска техника, 2005.
 2. Д. Марковић „Системи дигиталне телевизије и радија, Академска мисао, Београд, 2014.
 3. М. Петровић, И. Милошевић.Основи телевизије, приручник, ВИШЕР, Београд, 2015.
 4. В. Васиљевић, Рачунарске мреже, ВИШЕР, 2008.
 5. European Regulatory Group, “ERG Common Statement for VoIP regulatory approaches“, 2012.
 6. R. M. Perea, Internet Multimedia Communications Using SIP, Elsevier, Inc., 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
10
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (0)
Предавања (6)

Udzbenik - Internet telefonija

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija3

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija4

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija6

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00