Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Branimir Trenkić

Obrazovanje

  • Master akademske studije: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, Matematika – Informatika i računarstvo [1981 - 1987]
  • Magistarske studije: Elektro-tehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Telekomunikacione i računarske mreže  [1991 - 1996]
  • Doktorske studije: Tehnički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Elektrotehnika i računarstvo [1997 - 1998]

Biografija

2016. – trenutno: Profesor strukovnih studija. Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd. Oblast: Računarstvo i informatika.

2013. – 2016. Redovni profesor. Fakultet za kompjuterske nauke. Univerzitet „Džon Nezbit“ (Megatrend), Beograd. Oblast: Računarstvo.

2011. – 2013. Vanredni profesor. Fakultet za kompjuterske nauke. Univerzitet „Džon Nezbit“ (Megatrend), Beograd. Oblast: Računarstvo.

2009. – 2016.: Dopunski rad iz opisa radnog mesta profesora strukovnih studija. Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd.

2009. – 2016.: Dopunski rad iz opisa radnog mesta docenta. Računarski fakultet, Beograd. Oblast: Računarstvo

2004. – 2009.: Viši naučni saradnik Nastavno-naučno veće Elektrotehničkog fakultata u Beogradu (reizbor).

1999. – 2004.: Viši naučni saradnik (pre toga istraživač-pripravnik i istraživač). Zajedničko Naučno veće IRITEL-IMTEL-IRIN u Beogradu (izbor). 

Učešće u naučnim i stručnim projektima

Rukovodilac projekta IT.1.12.0105B pod nazivom „Razvoj SDH optičkog digitalnog sistema ODS622/155 sa pristupnim multiplekserom“ čija je realizacija trajala tri godine (2002 - 2004) i u kojoj je učestvovalo 12 istraživača. Projekat je finansiran od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.

Učesnik u realizaciji projekta IT.1.09.0104B „Razvoj elemenata pristupne mreže za komutacione sisteme sa integracijom klasične i Internet telefonije“, čija je realizacija trajala tri godine (2002 - 2004).

Učesnik u realizaciji projekta broj 6136 „Razvoj elemenata telekomunikacione mreže nove generacije“, čija je realizacija trajala tri godine (2005 - 2007), finansirana od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.

Učesnik u realizaciji projekta broj 11015 „Razvoj Elektroprivredne telefonske centrale i ostalih elemenata paketske telefonske mreže EPS-a“, čija je realizacija trajala tri godine (2008 - 2010), finansirana od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

Reference

PhD Branimir Trenkić slika

PhD Branimir Trenkić

Kabinet: 511

Elektronska pošta: branimir.trenkic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: putem email-a
  • Utorak: putem email-a
  • Sreda: 11:00 - 13:00
  • Četvrtak: putem email-a
  • Petak: 12:00 - 14:00
Predmeti