УПИС 2022

УПИС 2022

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд
Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

УПИС

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШЕСТОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Објављена је Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурисали у шестом уписном року за упис на МАСТЕР струковне студије за школску 2022/2023. годину, на студијске програме: Електротехничко инжењерство, Мултимедијално инжењерство, Рачунарско инжењерство сачињена на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија.

Ранг листу можете погледати ОВДЕ>>>.

КОНКУРС ЗА УПИС студената у прву годину мастер струковних студија у шестом уписном року за школску 2022/2023. годину

Објављен је Конкурс за упис у прву годину мастер струковних студија за школску 2022/2023. годину, за ШЕСТИ уписни рок. 

Детаљне информације о Конкурсу за упис студената у прву годину мастер струковних студија у ШЕСТОМ уписном року за школску 2022/2023. годину за Одсек Висока школа електротенике и рачунарства погледајте   ОВДЕ>>>.

Текст конкурса можете погледати и преузети ОВДЕ >>>

КОНКУРС ЗА УПИС студената у прву годину основних струковних студија у четвтом уписном року за школску 2022/2023. годину

Објављен је Конкурс за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2022/2023. годину, за ЧЕТВРТИ уписни рок. 

Детаљне информације о Конкурсу за упис студената у прву годину основних струковних студија у ЧЕТВРТОМ уписном року за школску 2022/2023. годину за Одсек Висока школа електротенике и рачунарства погледајте   ОВДЕ>>>.

Текст конкурса можете погледати и преузети ОВДЕ >>>

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ПЕТОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Објављена је Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали у петом уписном року за упис на МАСТЕР струковне студије за школску 2022/2023. годину, на студијске програме: Електротехничко инжењерство, Мултимедијално инжењерство, Рачунарско инжењерство сачињена на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија.

Ранг листу можете погледати ОВДЕ>>>.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ПЕТОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Објављена је Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурисали у петом уписном року за упис на МАСТЕР струковне студије за школску 2022/2023. годину, на студијске програме: Електротехничко инжењерство, Мултимедијално инжењерство, Рачунарско инжењерство сачињена на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија.

Ранг листу можете погледати ОВДЕ>>>.

КОНКУРС ЗА УПИС студената у прву годину мастер струковних студија у петом уписном року за школску 2022/2023. годину

Објављен је Конкурс за упис у прву годину мастер струковних студија за школску 2022/2023. годину, за ПЕТИ уписни рок. 

Детаљне информације о Конкурсу за упис студената у прву годину мастер струковних студија у ПЕТОМ уписном року за школску 2022/2023. годину за Одсек Висока школа електротенике и рачунарства погледајте   ОВДЕ>>>.

Текст конкурса можете погледати и преузети ОВДЕ >>>

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЧЕТВРТОМ (ОКТОБАРСКОМ) УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Објављена је Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали у четвртом (октобарском) уписном року за упис на МАСТЕР струковне студије за школску 2022/2023. годину, на студијске програме: Електротехничко инжењерство, Мултимедијално инжењерство, Рачунарско инжењерство сачињена на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија.

Ранг листу можете погледати ОВДЕ>>>.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЧЕТВРТОМ (ОКТОБАРСКОМ) УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Објављена је Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурисали у четвртом (октобарском) уписном року за упис на МАСТЕР струковне студије за школску 2022/2023. годину, на студијске програме: Електротехничко инжењерство, Мултимедијално инжењерство, Рачунарско инжењерство сачињена на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија.

Ранг листу можете погледати ОВДЕ>>>.

КОНКУРС ЗА УПИС студената у прву годину мастер струковних студија у четвртом (окотбарском) уписном року за школску 2022/2023. годину

Објављен је Конкурс за упис у прву годину мастер струковних студија за школску 2022/2023. годину, за ЧЕТВРТИ (октобарски) уписни рок. 

Детаљне информације о Конкурсу за упис студената у прву годину мастер струковних студија у ЧЕТВРТОМ (октобарском) уписном року за школску 2022/2023. годину за Одсек Висока школа електротенике и рачунарства погледајте   ОВДЕ>>>.

Текст конкурса можете погледати и преузети ОВДЕ >>>

Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали за упис у прву годину основних струковних студија, формирана на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту - ТРЕЋИ (СЕПТЕМБАРСКИ) УПИСНИ РОК

Објављена је КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ФОРМИРАНА НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И БОДОВА ОСТВАРЕНИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ.

Можете погладати на линку ОВДЕ>>>.

Документа потребна за упис можете погледати ОВДЕ>>>

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА НА ОСНОВУ БОДОВА ОСТВАРЕНИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ – ПОД ШИФРАМА

Објављена је Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурисали у трећем (септембарском) уписном року за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2022/2023. годину формирана на основу броја бодова остварених на пријемном испиту.

Листу можете погледати на линку ОВДЕ>>> .

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ТРЕЋЕМ (СЕПТЕМБАРСКОМ) УПИСНОМ РОКУ ЗА 2022/2023

Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурисали за упис у прву годину основних струковних студија у трећем (септембарском) уписном року за школску 2022/2023. годину на Академији техничко-уметничких струковних студија Београд - Одсеку Висока школа електротехнике и рачунарства, формирана на основу успеха у средњој школи и распоред кандидата за полагање пријемног испита по салама налази се ОВДЕ>>>.

Молимо све кандидате да на пријемни испит дођу 30 минута раније у односу на почетак пријемног ипита, како би били распоређени по салама. На пријемни испит је обавезно понети:

  • регистрациони листић,
  • личну карту,
  • хемијску оловку која пише плавом бојом.

КОНКУРС ЗА УПИС студената у прву годину мастер струковних студија у трећем уписном року за школску 2022/2023. годину

Објављен је Конкурс за упис у прву годину мастер струковних студија за школску 2022/2023. годину, за ТРЕЋИ уписни рок. 

Детаљне информације о Конкурсу за упис студената у прву годину мастер струковних студија у ТРЕЋЕМ уписном року за школску 2022/2023. годину за Одсек Висока школа електротенике и рачунарства погледајте   ОВДЕ>>>.

Текст конкурса можете погледати и преузети ОВДЕ >>>

КОНКУРС ЗА УПИС студената у прву годину основних струковних студија у трећем (СЕПТЕМБАРСКОМ) уписном року за школску 2022/2023. годину

Објављен је Конкурс за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2022/2023. годину, за трећи (СЕПТЕМБАРСКИ) уписни рок. 

Детаљне информације о Конкурсу за упис студената у прву годину основних струковних студија у трећем (СЕПТЕМБАРСКОМ) уписном року за школску 2022/2023. годину за Одсек Висока школа електротенике и рачунарства погледајте   ОВДЕ>>>.

Текст конкурса можете погледати и преузети ОВДЕ >>>

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СЕПТЕМБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Објављена је Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали у септембарском уписном року за упис на МАСТЕР струковне студије за школску 2022/2023. годину, на студијске програме: Рачунарско инжењерство, Електротехничко инжењерство, Мултимедијално инжењерство, сачињена на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија.

Ранг листу можете погледати ОВДЕ>>>.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ

Објављена је Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали у септембарском уписном року за упис на МАСТЕР струковне студије за школску 2022/2023. годину, на студијске програме: Рачунарско инжењерство, Електротехничко инжењерство, Мултимедијално инжењерство, сачињена на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија.

Ранг листу можете погледати ОВДЕ>>>.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА НА ОСНОВУ БОДОВА ОСТВАРЕНИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ – ПОД ШИФРАМА

Објављена је Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурисали у другом (септембарском) уписном року за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2022/2023. годину формирана на основу броја бодова остварених на пријемном испиту.

Листу можете погледати на линку ОВДЕ>>> .

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ДРУГОМ (СЕПТЕМБАРСКОМ) УПИСНОМ РОКУ ЗА 2022/2023

Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурисали за упис у прву годину основних струковних студија у другом (септембарском) уписном року за школску 2022/2023. годину на Академији техничко-уметничких струковних студија Београд - Одсеку Висока школа електротехнике и рачунарства, формирана на основу успеха у средњој школи и распоред кандидата за полагање пријемног испита по салама налази се ОВДЕ>>>.

Молимо све кандидате да на пријемни испит дођу 30 минута раније у односу на почетак пријемног ипита, како би били распоређени по салама. На пријемни испит је обавезно понети:

  • регистрациони листић,
  • личну карту,
  • хемијску оловку која пише плавом бојом.

КОНКУРС ЗА УПИС студената у прву годину основних струковних студија у другом (СЕПТЕМБАРСКОМ) уписном року за школску 2022/2023. годину

Објављен је Конкурс за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2022/2023. годину, за СЕПТЕМБАРСКИ уписни рок. 

Детаљне информације о Конкурсу за упис студената у прву годину основних струковних студија у СЕПТЕМБАРСКОМ уписном року за школску 2022/2023. годину за Одсек Висока школа електротенике и рачунарства погледајте   ОВДЕ>>>.

Текст конкурса можете погледати и преузети ОВДЕ >>>

КОНКУРС ЗА УПИС студената у прву годину мастер струковних студија у другом (СЕПТЕМБАРСКОМ) уписном року за школску 2022/2023. годину

Објављен је Конкурс за упис у прву годину мастер струковних студија за школску 2022/2023. годину, за СЕПТЕМБАРСКИ уписни рок. 

Детаљне информације о Конкурсу за упис студената у прву годину мастер струковних студија у СЕПТЕМБАРСКОМ уписном року за школску 2022/2023. годину за Одсек Висока школа електротенике и рачунарства погледајте   ОВДЕ>>>.

Текст конкурса можете погледати и преузети ОВДЕ >>>

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Објављена је КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ФОРМИРАНА НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И БОДОВА ОСТВАРЕНИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ.

Можете погладати на линку ОВДЕ>>>.

Коначну ранг листа кандидата који су конкурисали за упис у прву годину применом Програма афирмативне мере уписа кандидата који су лица са инвалидитетом ОВДЕ>>>

Коначну ранг листа кандидата који су конкурисали за упис у прву годину применом Програма афирмативне мере уписа кандидата који су припадници ромске националне мањине ОВДЕ>>>

Документа потребна за упис можете погледати ОВДЕ>>>

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Објављена је Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали у јунском уписном року за упис на МАСТЕР струковне студије за школску 2022/2023. годину, на студијске програме: Рачунарско инжењерство, Електротехничко инжењерство, Мултимедијално инжењерство, сачињена на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија.

Можете погледати на линку ОВДЕ>>>.

Решења комисије по приговору за упис на основне струковне студије

Решења комисије по приговору за упис на основне струковне студије у јунском року можете погледати ОВДЕ >>>

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА НА ОСНОВУ БОДОВА ОСТВАРЕНИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ – ПОД ШИФРАМА

Објављена је Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурисали у првом уписном року за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2022/2023. годину формирана на основу броја бодова остварених на пријемном испиту.

Листу можете погледати на линку ОВДЕ>>> .

Решења задатака са пријемног испита

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА 2022/2023

Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурисали за упис у прву годину основних струковних студија у првом уписном року за школску 2022/2023. годину на Академији техничко-уметничких струковних студија Београд - Одсеку Висока школа електротехнике и рачунарства, формирана на основу успеха у средњој школи и распоред кандидата за полагање пријемног испита по салама налази се ОВДЕ>>>.

Молимо све кандидате да на пријемни испит дођу 30 минута раније у односу на почетак пријемног ипита, како би били распоређени по салама. На пријемни испит је обавезно понети:

  • регистрациони листић,
  • личну карту,
  • хемијску оловку која пише плавом бојом.

Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурисали у првом уписном року за упис на МАСТЕР струковне студије

Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурисали у првом уписном року за упис на МАСТЕР струковне студије за школску 2022/2023. годину, на студијске програме: Рачунарско инжењерство, Електротехничко инжењерство, Мултимедијално инжењерство, сачињена на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија. Листу можете погледати ОВДЕ>>>

УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ НА АКАДЕМИЈИ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА (АТУСС) - ОДСЕКУ ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА (ВИШЕР) ПРОЧИТАЈТЕ ОВДЕ >>>.

Конкурс за упис на основне струковне студије на АТУСС за први уписни рок за школку 2022/2023. годину можете прочитати  ОВДЕ>>>.

УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ НА АКАДЕМИЈИ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА (АТУСС) - ОДСЕКУ ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА (ВИШЕР) ПРОЧИТАЈТЕ ОВДЕ >>>.

Конкурс за упис на мастер струковне студије на АТУСС за први уписни рок за школку 2022/2023. годину можете прочитати  ОВДЕ>>>.

Материјал за припрему пријемног испита за упис на основне струковне студије

Задатке за пријемни испит из области Математике кандидати могу вежбати и помоћу Збирке задатака са пријемних испита, која се може купити на Скриптарници Одсека ВИШЕР.

Видео материјале за помоћ у припреми за пријемни испит из области Математике можете погледати на линку ОВДЕ >>>.

Задатке за пријемни испит из области Основа информационо комуникационих технологија кандидати могу вежбати помоћу Базе питања (PDF) >>>.

Кандидати се за пријемни испит могу припремати и коришћењем online платформе за решавање тестова, којој можете приступити на линку ОВДЕ>>>.

У прву годину основних струковних студија школске 2022/2023. године Академија техничко-уметничких струковних студија Београд – Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства уписује укупно 700 студената, и то по студијским програмима:

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Аудио и видео технологије 80
Аутоматика и системи управљања возилима 80
Еколошки инжењеринг 40
Електроника и телекомуникације 80
Информациони системи 80
Нове енергетске технологије 80
Нове рачунарске технологије 140
Рачунарска техника 120

У прву годину мастер струковних студија школске 2022/2023. године Академија техничко-уметничких струковних студија Београд – Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства уписује укупно 136 студената, и то по студијским програмима:

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Електротехничко инжењерство 68
Мултимедијално инжењерство 34
Рачунарско инжењерство 34
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099