Висока школа
електротехнике и рачунарства
струковних студија

УПИС 2019

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Упис - Основне струковне студије

Обавештење о најважнијим датумима у првом уписном року за упис кандидата у прву годину основних струковних студија за школску 2019./2020. годину

  • Пријављивање кандидата на конкурс за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2019./2020. годину одржаће се 19, 20, 21. и 24. јуна 2019. године од 9:00 до 17:00 часова.
  • Полагање пријемног испита за упис кандидата у прву годину основних струковних студија за школску 2019./2020. годину одржаће се 01. јула 2019. године у 10:00 часова.
  • Упис примљених кандидата у прву годину основних струковних студија за школску 2019./2020. годину одржаће се 8, 9. и 10. јула 2019. године (о детаљном распореду и сатници уписа кандидати ће бити обавештени писаним путем приликом подношења пријава на конкурс).

Детаљне информације о документима потребним за конкурисање и упис, уписним квотама, условима за упис кандидата, полагању пријемног испита, роковима за објављивање ранг листи, подношење приговора и жалби на ранг листе, о рангирању и упису кандидата биће одређени Конкурсом за упис кандидата у прву годину основних струковних студија за школску 2019./2020. годину. Конкурс ће бити објављени када се испуне неопходни услови за његово објављивање (када буду одређене квоте за упис кандидата на терет буџета).

Услови уписа

На основне струковне студије могу се уписати:

  • држављани Републике Србије, који су у Републици Србији завршили средњу школу у трогодишњем или четворогодишњем трајању и који остваре одговарајући број бодова потребан за упис;
  • држављани Републике Србије који су средњу (или одговарајућу) школу завршили у иностранству, односно који по страном акредитованом наставном плану и програму заврше средњу школу у Републици Србији, могу да се упишу на основне струковне студије под условом да им се призна (нострификује) страна средњошколска исправа (диплома) и под условом да остваре одговарајући број бодова потребан за упис.
  • припадници српске националне мањине из суседних земаља могу да се упишу на основне струковне студије под истим условима као и држављани Републике Србије, ако им се призна (нострификује) страна средњошколска исправа (диплома) коју су стекли у иностранству, као и под условом да остваре одговарајући број бодова потребан за упис. Кандидати са средњошколским документима издатим у Републици Српској не нострификују документа.
  • страни држављани се могу уписати на основне струковне студије искључиво у статусу самофинансирајућег студента (ако другачије није одређено међудржавним споразумом), а под истим условима као држављани Републике Србије (полажу пријемни испит).

Детаљни услови за упис на основне струковне студије биће одређени Конкурсом за упис кандидата на основне струковне студије за школску 2019/2020. годину.

© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099