Висока школа
електротехнике и рачунарства
струковних студија

УПИС 2018

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Упис -Основне струковне студије

Услови уписа

На основне струковне студије могу се уписати:

  • кандидати, држављани Републике Србије, који су у Републици Србији завршили средњу школу у трогодишњем или четворогодишњем трајању и који остваре одговарајући број бодова потребан за упис; 
  • држављани Републике Србије који су средњу (или одговарајућу) школу завршили у иностранству, односно који по страном акредитованом наставном плану и програму заврше средњу школу у Републици Србији, могу да се упишу на основне струковне студије под условом да им се призна (нострификује) страна средњошколска исправа (диплома) и под условом да остваре одговарајући број бодова потребан за упис. 
  • припадници српске националне мањине из суседних земаља могу да се упишу на основне струковне студије под истим условима као и држављани Републике Србије, ако им се призна (нострификује) страна средњошколска исправа (диплома), као и под условом да остваре одговарајући број бодова потребан за упис. Кандидати са средњошколским документима издатим у Републици Српској не нострификују документа. 
  • страни држављани се могу уписати на основне струковне студије искључиво у статусу самофинансирајућег студента (ако другачије није одређено међудржавним споразумом), а под истим условима као држављани Републике Србије (полажу пријемни испит). 
Детаљни услови за упис на студије одређени су Конкурсом за упис.
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099