Висока школа
електротехнике и рачунарства
струковних студија

УПИС 2020

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

УПИС

Основне струковне студије

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у школској 2020/2021. години уписује 700 студената у прву годину основних струковних студија на студијске програме:

Назив студијског програма  Уписна квота
Аудио и видео технологије 80
Аутоматика и системи управљања возилима 80
Еколошки инжењеринг 40
Електроника и телекомуникације 80
Информациони системи 80
Нове енергетске технологије 80
Нове рачунарске технологије 140
Рачунарска техника 120

Материјал за припрему пријемног испита за упис на основне струковне студије

Задатке за пријемни испит из области Математике кандидати могу вежбати и помоћу Збирке задатака са пријемних испита, која се може купити на Скриптарници Школе.

Видео материјале за помоћ у припреми за пријемни испит из области Математике можете погледати на линку ОВДЕ >>>.

Задатке за пријемни испит из области Основа информационо комуникационих технологија кандидати могу вежбати помоћу базе питања (PDF).

Кандидати се за пријемни испит могу припремати и коришћењем online платформе за решавање тестова, којој можете приступити на линку ОВДЕ>>>.


Мастер струковне студије

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у школској 2020/2021. години уписује 102 студената у прву годину мастер струковних студија на студијске програме:

Назив студијског програма  Уписна квота
Електротехничко инжењерство 34
Мултимедијално инжењерство 34
Рачунарско инжењерство 34
© 2020 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099