УПИС 2020

УПИС 2020

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

УПИС

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Објављена је Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали у јунском уписном року за упис на МАСТЕР струковне студије за школску 2020/2021. годину, на студијске програме: Рачунарско инжењерство, Електротехничко инжењерство, Мултимедијално инжењерство, сачињена на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија.

Можете погледати на линку ОВДЕ>>>.


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ФОРМИРАНА НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И БОДОВА ОСТВАРЕНИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ

Објављена је Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали у јунском уписном року за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2020/2021. годину формирана на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту.

Можете погледати на линку ОВДЕ>>>.

Важно обавештење у вези уписа кандидата погледати на линку ОВДЕ>>>


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС ПРИМЕНОМ ПРОГРАМА АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ УПИСА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ФОРМИРАНА НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И БОДОВА ПОСТИГНУТИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ

Објављена је Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали у јунском уписном року за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2020/2021. годину применом Програма афирмативне мере уписа кандидата који су лица са инвалидитетом  формирана на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту.

Можете погледати на линку ОВДЕ>>>.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС ПРИМЕНОМ ПРОГРАМА АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ УПИСА ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Објављена је Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали у јунском уписном року за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2020/2021. годину применом Програма афирмативне мере уписа кандидата који су припадници ромске националне мањине формирана на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту.

Можете погледати на линку ОВДЕ>>>

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА

Расписан је Конкурс за упис студената у прву годину основних струковних студија за школску 2020/2021. годину.

Детаљне информације о упису у прву годину основних струковних студија за школску 2020/2021. годину погледајте ОВДЕ>>>

Извод из Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија за школску 2020/2021. годину са најбитнијим подацима можете преузети ОВДЕ>>>

Комплетан текст Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија за школску 2020/2021. годину можете преузети ОВДЕ>>>

Расписан је Конкурс за упис студената у прву годину мастер струковних студија за школску 2020/2021. годину.

Детаљне информације о упису у прву годину мастер струковних студија за школску 2020/2021. годину погледајте  ОВДЕ>>>

Извод из Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија за школску 2020/2021. годину са најбитнијим подацима можете преузети ОВДЕ>>>

Комплетан текст Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија за школску 2020/2021. годину можете преузети ОВДЕ>>>

Материјал за припрему пријемног испита за упис на основне струковне студије

Задатке за пријемни испит из области Математике кандидати могу вежбати и помоћу Збирке задатака са пријемних испита, која се може купити на Скриптарници Школе.

Видео материјале за помоћ у припреми за пријемни испит из области Математике можете погледати на линку ОВДЕ >>>.

Задатке за пријемни испит из области Основа информационо комуникационих технологија кандидати могу вежбати помоћу базе питања (PDF).

Кандидати се за пријемни испит могу припремати и коришћењем online платформе за решавање тестова, којој можете приступити на линку ОВДЕ>>>.


© 2020 School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies, Belgrade
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099