Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Љиљана Пецић

Образовање

  • Основне академске студије: Mашински факултет Универзитета у Београду, Индустријско инжењерство [1991-1997]
  • Магистарске студије: Машински факултет Универзитета у Београду, Индустријско инжењерство [1997-2008]
  • Докторске студије: Технички факултет Михајло Пупин Универзитета у Новом Саду, инжењерски менаџмент [2011 -2015)]

Биографија


 КРЕТАЊА У КАРИЈЕРИ:

 - Од фебруара 2022. ради као професор струковних студија на одсеку ВИШЕР АТУСС Београд за област индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, где је 5 година пре тога радила као спољни сарадник на предметима Механика и Управљање пројектима. Тренутно обавља послове координатора за међународну сарадњу АТУСС-а.

 - У периоду од 2012 до 2022. год радила на позицијама асистента, предавача и професора струковних студија на ВТМШСС Трстеник, а касније уласком Одсека Трстеник у АССШ као професор струковних студија за област Организација пословања. Била је на позицији Руководиоца Профитног центра Пословна изврсност у оквиру АССШ и била координатор за маркетинг на Одсеку Трстеник. Током 10 година водила је маркетинг тим ВТМШСС, била члан комисије за квалитет, комисије за упис,

 - Од фебруара 2009. до јануара 2012. год радила као спољни сарадник у Високој техничкој машинској школи струковних студија у Трстенику, на предметима информатичких и производних технологија и организације пословања.

 - Од 01.07. 2010. године до 19.01.2012. радила као помоћник генералног директора за организациона питања у Првој петолетки Трстеник, од 01.07.2010. до 01.12.2010.год. вршила и функцију заменика генералног директора, а кратко време ( од 01.12.2011.год. до 19.01.2012.г.) je била и на позицији директора научно-истраживачког центра.

 - Од јануара 2003 до септембра 2008,год - самостални предузетник, агенција за пружање маркетиншких услуга за АВОН КОСМЕТИКС СЦГ - обављани послови Обласног директора продаје

  - Од 1997 до 2003 год –"Прва петолетка "  Трстеник, АД "Кочна техника" -  технолог квалитета, касније шеф бироа за контролу трошкова . 


ОСТАЛА АНГАЖОВАЊА:

  - Координатор за међународну сарадњу АТУСС-а,

- Рецензент Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању Србије (2022 до данас),

- Лиценцирани оцењивач уџбеника за средње стручно образовање, по конкурсу од 2016. год – Завод за уџбенике Републике Србије,

 - Заменик председника Удружења иноватора и проналазача Трстеник од 2015.год. до 2019. године,

 - Сарадник/предавач Канцеларије за младе општине Трстеник, Канцеларије за младе Врњачке Бање, Бизнис инкубатора Врњачка Бања, (од 2014. год. до данас),

  - Предавач за област квалитета и мерења, у програму преквалификације од стране Радничког Универзитета у Трстенику (2011.год.),

  -  Члан комисије за одбрану матурских радова у Техничкој школи у Трстенику, ( члан из привреде), мај-септембар 2011


НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА:

- полаже право на два патента и једно техничко решење,

- члан тимова награђених са 2 златне и једном сребрном медаљом на Сајмовима проналазаштва Београд

    1. ЗЛАТНА МЕДАЉА на сајму проналазаштва Београд 2018, Нови еколошки поступак за производњу бакар(ии)-хидроксида за заштиту биља у воћарству и виноградарству , у области: Нове технологије,

     2. ЗЛАТНА МЕДАЉА на Сајму проналазаштва Београд 2016, Нови технолошки поступак третмана отпадног уља, област: Нове технологије,

    3. СРЕБРНА МЕДАЉА на Сајму проналазаштва Београд 2016, Нови технолошки поступак производње алкил-ксантата у облику водених раствора,

- члан тима СКРОБКУС, који је 2018. год на Такмичењу за најбољу технолошку иновацију Србије освојио друго место,

- ментор тима студената са ВТМШСС који су освојили ИИИ награду на таккмичењу РАС-а за високошколске установе Србије, и два студента на такмичењу за Бизнис идеје Расинског округа - освојено ИИ место,

- Освојена једна златна и једна сребрна медаља на Сајму проналазаштва Београд 2018 и 2019.

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА:


Учешће на два Иновациона ваучера,  6 пројеката финансираних од стране Ресорних министарстава (МНТР, МТТТ, МОС), 2 CBHE Erasmus+ projekta, 2 TCA догађаја у организацији Фондације Темпус

1. Пројекат под називом: Опремање и заокруживање опремљености лабораторија за физику, електротехнику, хидраулику и пнеуматику и машинске материјалена, односи се на ВТМШ, број пројекта: 451-02-00794/2/2020-17; пројекат финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције; вредност пројекта: 800.000 РСД, улога: израда предлога пројекта и одговорно лице за реализацију; мај – јули 2020,

2. Пројекат под називом Храбро даље у Инфосвет, број пројекта: 404-02-272/2019-12/17, пројекат финансираног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација; реализација: децембар 2019 – октобар 2020,

  3.  Научно-истраживачки пројекат: Дефинисање новог технолошког поступка сиснтезе бакар (ИИ)- хидроксида у индустријским условима за потребе ХИ Жупа, Крушевац, ИД пројекта 167; пројекат финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Србије, реализује Иновациони центар ТМФ, период реализације: 18.04.2018. до 18.л0.2018

   4. Иновациони ваучер бр.309, назив пројекта: Развој нових и еколошки прихватљивих поступака добијања оксидованог и функционализованог скроба, пројекат финансира Фонд за иновациону делатност Републике Србије, а корисник је ХИ Жупа Д.О.О Крушевац, трајање пројекта: 6.12.2018-6.6.2019,

    5. Пројекат: Јачање трансверзалних компетенција струковних инжењера производног машинства /ЈАКСИМ, број пројекта:451-02-02716/2018-06 по позиву Развој високог образовања у Србији, пројекат финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја; новембар 2018- јун 2019,

    6. Пројекат: Инфосвет за мене,број пројекта: 401-00-2048/2018-12/8, финансираног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација; децембар 2018 – јун 2019,

    7.  Пројекат: Покажи шта знаш у саобраћају, број пројекта: 401-01-153/2/2016-04, финансиран од стране Министарства спорта и омладине Републике Србије, период реализације: 2016,

    8. ERASMUS+ пројекта мобилности (КА103 2020)-мобилност ради job shadowing - Univerzitet Politehnika Bukurešt (31.10.2022 - 04.11.2022.),

    9.ERASMUS+ пројекат мобилности ( КА131 2021) - учешће на Blended Intensive Programu - Summer Marketing School, Maribor - држање наставе и job  scheduling (26-30.06.2023),

   10. Координатор Ерасмус + пројекта по позиву: Call: ERASMUS-EDU-2023-CBHE, Programme: ERASMUS2027, акроним пројекта:  WBNET;  референтни број projekta 101128813 (2023 - 2026),

   11. Институционални координатор на пројекту Ерасмус + пројекта по позиву: Call: ERASMUS-EDU-2023-CBHE, Programme: ERASMUS2027, акроним пројекта: NEST4WB; референтни број пројекта: 101129321 (2023 - 2026),

   12. Учествовање на ТЦА догађајима које организује Фондација Темпус Србије (Fostering Digital Pedagogical Skills - 2023; Inclusion in Higher Education - 2022), 

БИБЛИОГРАФИЈА:

- Има преко 90 објављених стручних, прегледних и научних радова, 4 рада на СЦИ листи (М23) и један М13, а област научно-истраживачког рада су индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. 

Објављене публикације:

1. Пецић, Љ., Збирка задатака из механике, АТУСС, Београд, 2022.

2. Пецић, Љ.,  Менаџмент - приручник за вежбе, АТУСС, Београд, 2022.

3. Пецић, Љ., Савићевић, С., Управљање пројектима - приручник за вежбе, АТУСС, Београд, 2022.

4. Пецић, Љ., Механика -  приручник за лабораторијске вежбе , АТУСС, Београд, 2023

5. Пецић, Љ., Пословна комуникација - приручник за вежбе, АТУСС, Београд, 2023
 Референце

др Љиљана Пецић слика

др Љиљана Пецић

Kабинет: 4 (приземље)

Eлектронска пошта: ljiljana.pecic@viser.edu.rs

Консултације
  • Среда: 12 - 14 h
  • Четвртак: 12 - 14 h
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00