Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Моторна возила Шифра: 140807 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов:
Циљ: Изучавање савремених конструкција моторних возила и система одржавања моторних возила и мотора.Употреба алата, радионичке документације и опреме за дијагностику стања подсистема возила.
Исход: Студенти су оспособљени за утврђивање исправности рада и отклањање неисправности везаних за подсистеме моторног возила и утврђивање неисправности за делове и склопове којима не управља рачунар, као и за састављање информационог система за одржавање возила по ресурсу.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у моторна возила. Структура и композиција моторног возила
 2. Основи динамике моторног возила (основи кретања возила, перформансе праволинијског кретања, перформансе кочења, управљивост, стабилност и економичност возила)
 3. Носећи систем (оквир, систем ослањања, кретачи)
 4. Системи за пренос снаге
 5. Системи за управљање
 6. Системи за кочење
 7. Каросерија моторног возила
 8. Систем одржавања моторних возила. Концепција и организација одржавања
 9. Технолошки процеси у одржавању
 10. Промене техничког стања елемената возила
 11. Утврђивање техничког стања моторног возила
 12. Технички прегледи моторних возила
 13. Информациони системи у одржавању и снабдевање резервним деловима
 14. Колоквијум
Практична настава:
 1. Прати теоријску наставу.
Литература
 1. Пешић Р., Петковић С., Веиновић С., Моторна возила и мотори, Опрема, Машински факултет Крагујевац, 2008.
 2. Крстић Б., Техничка експлоатација моторних возила, Факултет инжењерских наука, Крагујевац 2009.
 3. Јанићијевић Н., Јанковић Д., Тодоровић Ј., Kонструкција моторних возила, Машински факултет, Београд, 2000.
 4. Дубока, Ч., Аутосервиси, Југословенско друштво за моторе и возила, Београд, 1999
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (17)

16 - MV - Specijalni sistemi

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

17 - MV - Sistem odrzavanja

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

18 - MV - Tehnoloski proces u odrzavanju

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

02 - MV - Uvod, klasifikacija, kategorizacija, standardizacija vozila

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

03 - MV - Struktura i kompozicija motornih vozila

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

04 - MV - Kvalitet i bezbednost vozila

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

05 - MV - Okvir i noseca konstrukcija

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

06 - MV - Sistem elasticnog oslanjanja

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

07 - MV - Tockovi i pneumatici

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

08 - MV - Sistem za prenos snage-Uvodni deo

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

09 - MV -Spojnica

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

10 - MV - Menjacki prenosnik

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

11 - MV - Razvodnik pogona

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

12 - MV -Pogonski most

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

13 - MV - Zglobni prenosnici

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

14 - MV - Sistem za upravljanje

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

15 - MV - Sistem za kocenje

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00