Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Ljiljana Pecić

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Mašinskiki fakultet, Industrijsko inženjerstvo [1991 -1997]
  • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Industrijsko inženjerstvo [1997-2008]
  • Doktorske studije: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin u Zrenjaninu, Inženjerski menadžment [2010-2015]

Biografija


 KRETANjA U KARIJERI:

 - Od februara 2022. radi kao profesor strukovnih studija na odseku VIŠER ATUSS Beograd za oblast industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, gde je 5 godina pre toga radila kao spoljni saradnik na predmetima Mehanika i Upravljanje projektima. Trenutno obavlja poslove koordinatora za međunarodnu saradnju ATUSS-a.

 - U periodu od 2012 do 2022. god radila na pozicijama asistenta, predavača i profesora strukovnih studija na VTMŠSS Trstenik, a kasnije ulaskom Odseka Trstenik u ASSŠ kao profesor strukovnih studija za oblast Organizacija poslovanja. Bila je na poziciji Rukovodioca Profitnog centra Poslovna izvrsnost u okviru ASSŠ i bila koordinator za marketing na Odseku Trstenik. Tokom 10 godina vodila je marketing tim VTMŠSS, bila član komisije za kvalitet, komisije za upis,

 - Od februara 2009. do januara 2012. god radila kao spoljni saradnik u Visokoj tehničkoj mašinskoj školi strukovnih studija u Trsteniku, na predmetima informatičkih i proizvodnih tehnologija i organizacije poslovanja.

 - Od 01.07. 2010. godine do 19.01.2012. radila kao pomoćnik generalnog direktora za organizaciona pitanja u Prvoj petoletki Trstenik, od 01.07.2010. do 01.12.2010.god. vršila i funkciju zamenika generalnog direktora, a kratko vreme ( od 01.12.2011.god. do 19.01.2012.g.) je bila i na poziciji direktora naučno-istraživačkog centra.

 - Od januara 2003 do septembra 2008,god - samostalni preduzetnik, agencija za pružanje marketinških usluga za AVON KOSMETIKS SCG - obavljani poslovi Oblasnog direktora prodaje

  - Od 1997 do 2003 god –\"Prva petoletka \" Trsteniku, AD \"Kočna tehnika\"  tehnolog kvaliteta, kasnije šef biroa za kontrolu troškova . 


OSTALA ANGAŽOVANjA:

  - Licencirani ocenjivač udžbenika za srednje stručno obrazovanje, po konkursu od 2016. god – Zavod za udžbenike Republike Srbije,

 - Zamenik predsednika Udruženja inovatora i pronalazača Trstenik od 2015.god. do 2019. godine,

 - Saradnik/predavač Kancelarije za mlade opštine Trstenik, Kancelarije za mlade Vrnjačke Banje, Biznis inkubatora Kruševac i Vrnjačka Banja, (od 2014. god. do danas),

  - Predavač za oblast kvaliteta i merenja, u programu prekvalifikacije od strane Radničkog Univerziteta u Trsteniku (2011.god.),

  -  Član komisije za odbranu maturskih radova u Tehničkoj školi u Trsteniku, ( član iz privrede), maj-septembar 2011


NAGRADE I PRIZNANjA:

- polaže pravo na dva patenta i jedno tehničko rešenje,

- član timova nagrađenih sa 2 zlatne i jednom srebrnom medaljom na Sajmovima pronalazaštva Beograd

    1. ZLATNA MEDALjA na sajmu pronalazaštva Beograd 2018, Novi ekološki postupak za proizvodnju bakar(ii)-hidroksida za zaštitu bilja u voćarstvu i vinogradarstvu , u oblasti: Nove tehnologije,

     2. ZLATNA MEDALjA na Sajmu pronalazaštva Beograd 2016, Novi tehnološki postupak tretmana otpadnog ulja, oblast: Nove tehnologije,

    3. SREBRNA MEDALjA na Sajmu pronalazaštva Beograd 2016, Novi tehnološki postupak proizvodnje alkil-ksantata u obliku vodenih rastvora,

- član tima SKROBKUS, koji je 2018. god na Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju Srbije osvojio drugo mesto,

- mentor tima studenata sa VTMŠSS koji su osvojili III nagradu na takkmičenju RAS-a za visokoškolske ustanove Srbije, i dva studenta na takmičenju za Biznis ideje Rasinskog okruga - osvojeno II mesto,

- Osvojena jedna zlatna i jedna srebrna medalja na Sajmu pronalazaštva Beograd 2018 i 2019.

- Učešće na dva Inovaciona vaučera, 6 projekata finansiranih od strane Resornih ministarstava (MNTR, MTTT, MOS):

      1. Projekat pod nazivom: Opremanje i zaokruživanje opremljenosti laboratorija za fiziku, elektrotehniku, hidrauliku i pneumatiku i mašinske materijalena, odnosi se na VTMŠ, broj projekta: 451-02-00794/2/2020-17; projekat finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sektor za učenički i studentski standard i investicije; vrednost projekta: 800.000 RSD, uloga: izrada predloga projekta i odgovorno lice za realizaciju; maj – juli 2020,

      2.  Projekat pod nazivom Hrabro dalje u Infosvet, broj projekta: 404-02-272/2019-12/17, projekat finansiranog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; realizacija: decembar 2019 – oktobar 2020,

      3.  Naučno-istraživački projekat: Definisanje novog tehnološkog postupka sisnteze bakar (II)- hidroksida u industrijskim uslovima za potrebe HI Župa, Kruševac, ID projekta 167; projekat finansiran od strane Fonda za inovacionu delatnost Srbije, realizuje Inovacioni centar TMF, period realizacije: 18.04.2018. do 18.l0.2018

     4. Inovacioni vaučer br.309, naziv projekta: Razvoj novih i ekološki prihvatljivih postupaka dobijanja oksidovanog i funkcionalizovanog skroba, projekat finansira Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, a korisnik je HI Župa D.O.O Kruševac, trajanje projekta: 6.12.2018-6.6.2019,

    5. Projekat: Jačanje transverzalnih kompetencija strukovnih inženjera proizvodnog mašinstva /JAKSIM, broj projekta:451-02-02716/2018-06 po pozivu Razvoj visokog obrazovanja u Srbiji, projekat finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; novembar 2018- jun 2019,

    6. Projekat: Infosvet za mene,broj projekta: 401-00-2048/2018-12/8, finansiranog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; decembar 2018 – jun 2019,

    7.  Projekat: Pokaži šta znaš u saobraćaju, broj projekta: 401-01-153/2/2016-04, finansiran od strane Ministarstva sporta i omladine Republike Srbije, period realizacije: 2016

BIBLIOGRAFIJA:

- Ima preko 90 objavljenih stručnih, preglednih i naučnih radova, 4 rada na SCI listi (M23) i jedan M13, a oblast naučno-istraživačkog rada su industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment. Recenzent je NAT-a za oblast industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment od 2022. godine.

Objavljene publikacije:

1. Pecić, Lj., Zbirka zadataka iz mehanike, ATUSS, Beograd, 2022.

2. Pecić, Lj.,  Menadžment - priručnik za vežbe, ATUSS, Beograd, 2022.

3. Pecić, Lj., Savićević, S., Upravljanje projektima - priručnik za vežbe, ATUSS, Beograd, 2022.

4. Pecić, Lj., Mehanika -  priručnik za laboratorijske vežbe , ATUSS, Beograd, 2023

5. Pecić, Lj., Poslovna komunikacija - priručnik za vežbe, ATUSS, Beograd, 2023
 Reference

PhD Ljiljana Pecić slika

PhD Ljiljana Pecić

Kabinet: 503

Elektronska pošta: ljiljana.pecic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: 17 - 19 h
  • Utorak: 12 - 14 h
Predmeti