Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Одрживи развој Шифра: 181117 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Циљ предмета је стицање знања о значају концепта одрживог развоја
Исход: Оспособљавање студената за примену концепта одрживог развоја у заштити ви унапређењу животне средине, примени миленијумских циљева човечанства (2015) и уравнотеженом економском расту који респектује принципе одрживости и носећег капацитета Земље.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Генеза и развој концепта одрживог развоја. Три стуба одрживог развоја.
 2. Економски развој. Макроекономска кретања. Запосленост. Енергетика и индустрија. Нове технологије.
 3. Обновљиви извори енергије.
 4. Животна средина и природни ресурси. Отпад. Земљиште. Просторно планирање.
 5. Систем управљања животном средином.
 6. Загађење ваздуха: тачкасто и дифузно загађење ваздуха. Прекогранично загађење ваздуха. „Киселе кише“
 7. Загађење изворишта воде за пиће
 8. Загађење обрадивог земљишта.
 9. Крчење шума и промена биодиверзитета.
 10. Родна и етничка равноправност.
 11. Стратегија одрживог развоја Србије.
 12. Управљање безопасним отпадом
 13. Управљање опасним отпадом
 14. Бука, извори буке, мерење извештавање и заштита од буке.
 15. Финансирање стратегије одрживог развоја Србије
Практична настава:
 1. Практична настава изводи се у учионици за аудиторну наставу. Циљ практичне наставе је да се на примерима из праксе даље продубљују знања и вештине из области примене концепта одрживог развоја.
Литература
 1. Анђелка Н. Михајлов, Одрживи развој и животна средина ка Европи у 95 корака, Привредна комора Србије и Амбасадори животне средине, 2005.
 2. М. Пантелић, Б. Јордовић, Г. Браун, Д. Брковић, Екологија и заштита животне средине, Технички факултет, Чачак, 2007.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (13)

Predavanje 1

др Александра Боричић, 17.10.2021., 0.86 MB

UVOD

др Александра Боричић, 17.10.2021., 0.35 MB

Predavanje 2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 3

др Александра Боричић, 28.10.2021., 2.57 MB

Predavanje 4 i 5

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje br.6

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 7

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 8

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 9

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 10

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 11

др Александра Боричић, 23.12.2021., 3.01 MB

Predavanje 12

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 13

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавања (1) Вежбе (0)
Преузимања (4) Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00