Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Зоран Ћировић

Образовање

 • Основне академске студије: Електротехнички факултет у Београду, [1988-1993]
 • Магистарске студије: Електротехнички факултет у Београду, [1993-1996]
 • Докторске студије: Електротехнички факултет у Београду, []

Биографија

Зоран Ћировић запослен у Институту „Михајло Пупин“, од 1993. па до 2000. ради као развојни инжењер, водећи развојни инжењер и руководилац DSP групе.

Од 1993.–1997. ради као развојни инжењер. У том периоду је радио на програмским решењима: за детекцију тона продуженог, детекцију говорне активности, на реализацији алгоритама за компресију говора на DSP процесорима, истраживањем и развојем система за препознавање речи (пројекaт Министарства).

Од 1997.–1999. ради као водећи развојни инжењер. Ради на: изради апликације за пренос говора у Интранет окружењу, на пројектовању Imbe (енгл. Improvement MultiBand Excitation) вокодера, програма за надгледање уређаја у рачунарској мрежи, ангажован на изради софтвера за скрембловање говора. Учествује у развоју и дигиталног снимача са 30 аналогних канала.

Од 1999. до 2000. ради као руководилац DSP групе. Ангажован је на: развоју дигиталног снимача са 2 аналогна канала, на изради мини IVR уређаја, изради софтверских модула за препознавање бирања и услуга продуженог бирања.

Од 2000.–2003. ради као развојни софтверски инжењер. Програмска решења су примењена на преко 10 фирми у различитим земљама и за више хиљада запослених.

Од 2003. до 2006. ради као технички директор“Партизан ИнфоПлусМедиа” д.о.о., Београд, чија је делатност пружање аудио-текст услуга. Обавља послове вођења техничког сектора компаније, пројектовања нових сервиса, софтвера за евиденцију и праћење рада оператера и обрачун прихода. Ради на развоју апликација намењених ТВ студијима за аудио-текст услуге односно за примену IN сервиса “Телекома Србија” уз коришћење негеографских кодова.

Од 2006. до данас запослен на Високој школи. У току педагошког рада, успео је да оформи неколико актуелних курсева за студенте из којих и држи предавања. Осим тога, предводи тим за развој информационог система ове установе. У оквиру тог пројекта, који траје непрекидно, остварују се сервиси за рад наставног особља, студената, за запослене у свим службама ове високошколске установе.


Референце

Научни рад у међународном часопису

 1. Уџбеници: Програмирање апликација база података, Др Зоран Ћировић, ВИШЕР, Београд, 2019

 2. N.A. Ćirović, Z. Ćirović, “One application of fuzzy metrics in construction of data classifier”, Workshop on Iterative Approximation of Fixed Points (IAFP), colocated with SYNASC 2017, Book of abstracts, Timisoara, Romania, September 2017, М34

 3. Miletic A., Stefanovic H., Cirovic Z., “The Development of interactive multimedia content using a multi-platform environment”, International Conference «Mathematical and Informational Technologies, MIT-2016», 28.08.2016. - 31.08.2016, Vrnjacka Banja, Serbia, http://mit.rs/2016/zbornik-2016.pdf


 4. Z.Ćirović, A.Simović, N.Ćirović, A Comparison of Classifiers for Daily Activity Recognition Using Mobile Devices, IcETRAN 2016

 5. Nataša Ćirović, Zoran Ćirović, One approach to wavelet based human activity recognition using mobile devices, International conference Mathematics: Applied 2016, pp. 9 - 9, Sojuz na istrazhuvachi na Makedonija - SIM Skopje, Ohrid, Macedonia, 2016.


 6. Z. Cirovic, N. Cirovic, A Robust SVM/GMM Classifier for Speaker Verification, Specom 2014, Novi Sad

 7. Z. Ćirović, M. Milosavljević, Z. Banjac „Exploiting Glottal Information for Robust Speaker Verification”, Rad po pozivu, TELFOR-2012

 8. Zoran Ćirović, Milan Milosavljević, and Zoran Banjac, “Multimodal Speaker Verification Based on Electroglottograph Signal and Glottal Activity Detection,” EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, vol. 2010, Article ID 930376, 8 pages, 2010. doi:10.1155/2010/930376

 9. Lj. Stanimirović, Z. Ćirović, D. Đonin, M. Savić „Serbian Spoken Dialogue System For Bus Travel Information Retrieval“, EUSIPCO, 2000

 10. Z. Ćirović, Lj. Stanimirović „A new model for text independent speaker identification“, SSCC’98, 22-24 Septeber 1998, Durban, South Africa

 11. Lj. Stanimirović, Z. Ćirović, M. Savić „Isolated Serbian word recognition system“, Int. Conf. of Signal Proc. and Comm. – ICSPC’98, Feb. 11-14,1998, Las Palmas, Spain

 12. Z. Ćirović, Lj. Stanimirović „Man-Machine Communication: an Isolated Word Recognition System Based On Hidden Markov Models“, Professional Days on Signal Processing and Multimedia Technology Workshop, Budapest, Hungary, October 1997.

Научни рад на међународној конференцији

 1. M. Bursać, Z. Ćirović, J. Mitić, M. Blagojević, A Comparative Analysis of Feature Selection Algorithms in Order to Improve Students Success, 22nd International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 15-17 March 2023

 2. Z. Ćirović, N. Ćirović, A Starcraft 2 Player Skill Modeling, ISBIS Young Business and Industrial Statisticians Workshop on Recent Advances in Data Science and Business Analytics, International Society for Business and Industrial Statistics, Istanbul, Turska, Sep, 2019

 3. N. Ćirović, Z. Ćirović, One application of fuzzy metrics in k-NN classifier, The 4th Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, Serbia, May 10-12th 2019, Novi Sad, Srbija, May, 2019

 4. Z. Ćirović, N. Ćirović, Player Skill Modeling and Feature Selection for a Video Game, IcETRAN 2019, pp. 1054 - 1058, Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, Srebrno jezero, Serbia, Jun, 2019

 5. Z. Ćirović, N.A. Ćirović, “Feature analysis and a classifier for a video game skill learning”,Workshop on Data Representation for Learning, Living-systems and Signals (DRILLS), colocatedwith SYNASC 2017, Book of abstracts, Timisoara, Romania, September 2017

Научни рад у домаћем часопису

 1. Lj. Stanimirović, Z. Ćirović, „Dijalog čovek-računar,“ Pregledni rad. Časopis INFO-Science, br. 4-5, str. 46-48, 1999.

 2. Lj. Stanimirović, Z. Ćirović, M. Savić „Sistem za prepoznavanje izolovano izgovorenih reči srpskog jezika“ PREGLEDNI RAD, časopis INFO-Science, 1997.

 3. Lj. Stanimirović, Z. Ćirović „Sistemi za prepoznavanje pojedinačko izgovorenih reči bazirani na skrivenim Markovljevim modelima“, ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK, časopis NTP, Beograd, septembar 1996.

Уџбеник

 1. Интеграција софтверских технологија, Др Зоран Ћировић, ВИШЕР, Београд, 2020

 2. Увод у интернет технологије, Др Зоран Ћировић, ВИШЕР, Београд, 2019

др Зоран Ћировић слика

др Зоран Ћировић

Kабинет: 514

Eлектронска пошта: zoran.cirovic@gmail.com

Консултације
 • Понедељак: 17:00
 • Среда: 13:00
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00