Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Zoran Ćirović

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, [1988-1993]
  • Magistarske studije: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, [1993-1996]
  • Doktorske studije: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, []

Biografija

Zoran Ćirović zaposlen u Institutu „Mihajlo Pupin“, od 1993. pa do 2000. radi kao razvojni inženjer, vodeći razvojni inženjer i rukovodilac DSP grupe.

Od 1993.–1997. radi kao razvojni inženjer. U tom periodu je radio na programskim rešenjima: za detekciju tona produženog, detekciju govorne aktivnosti, na realizaciji algoritama za kompresiju govora na DSP procesorima, istraživanjem i razvojem sistema za prepoznavanje reči (projekat Ministarstva).

Od 1997.–1999. radi kao vodeći razvojni inženjer. Radi na: izradi aplikacije za prenos govora u Intranet okruženju, na projektovanju Imbe (engl. Improvement MultiBand Excitation) vokodera, programa za nadgledanje uređaja u računarskoj mreži, angažovan na izradi softvera za skremblovanje govora. Učestvuje u razvoju i digitalnog snimača sa 30 analognih kanala.

Od 1999. do 2000. radi kao rukovodilac DSP grupe. Angažovan je na: razvoju digitalnog snimača sa 2 analogna kanala, na izradi mini IVR uređaja, izradi softverskih modula za prepoznavanje biranja i usluga produženog biranja.

Od 2000.–2003. radi kao razvojni softverski inženjer. Programska rešenja su primenjena na preko 10 firmi u različitim zemljama i za više hiljada zaposlenih.

Od 2003. do 2006. radi kao tehnički direktor“Partizan InfoPlusMedia” d.o.o., Beograd, čija je delatnost pružanje audio-tekst usluga. Obavlja poslove vođenja tehničkog sektora kompanije, projektovanja novih servisa, softvera za evidenciju i praćenje rada operatera i obračun prihoda. Radi na razvoju aplikacija namenjenih TV studijima za audio-tekst usluge odnosno za primenu IN servisa “Telekoma Srbija” uz korišćenje negeografskih kodova.

Od 2006. do danas zaposlen na Visokoj školi. U toku pedagoškog rada, uspeo je da oformi nekoliko aktuelnih kurseva za studente iz kojih i drži predavanja. Osim toga, predvodi tim za razvoj informacionog sistema ove ustanove. U okviru tog projekta, koji traje neprekidno, ostvaruju se servisi za rad nastavnog osoblja, studenata, za zaposlene u svim službama ove visokoškolske ustanove.


Reference