Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Технике визуелног програмирања Шифра: 151307 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Предзнање основа објектног програмирања.
Циљ: Обучити студенте новим техникама пројектовања рачунарских интерфејса.
Исход: Студенти су научени да пишу и дизајнирају самостално сложеније апликације у графичком окружењу користећи најактуелније програмске платформе и језике.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Рад апликација под графичким оперативним системима.
 2. Основе програмског језика C#. Референцни и вредносни типови. Класе и интерфејси.
 3. Израда корисничког графичког итерфејса (GUI).
 4. Повезивање визуелних објеката.
 5. Ресурси у апликацијама. Управљање У/И уређајима. Мултимедијални садржаји.
 6. Oбрада догађаја. Делегати. Својства. Прозори, подршка за више докумената, динамичке библиотеке.
 7. Форме. Штампање. Контекстно осетљива помоћ. Датотеке и серијализација. Дијагностика и изузетци.
 8. XML подршка. Складиштење података и информација о њима.
 9. Употреба структуираних података.
 10. Основе апликација повезаних са изворима података.
 11. Нови интерфејси.
 12. Независност од платформи.
Практична настава:
 1. Креирање графичких интрфејса.
 2. Нове визуелне контроле. Управљање подацима и повезивање са контролама.
 3. Рад са изворима података.
 4. Програмирање са графичким библиотекама.
Литература
 1. J. Allwork,C# Programiranje za Windows i Android, InfoElektronika 2016
 2. M. Price, C# 6 i .NET Core 1.0 moderno međuplatformsko program, Kompjuter biblioteka 2016
 3. J. Albahari, B. Albahari, C# 5.0 za programere sveobuhvatan referentni priručnik, Mikro knjiga 2015
 4. B. Watson, C# 4.0: Kako do rešenja. Rešeni zadaci iz programiranja na jeziku C#, Mikro knjiga 2011
 5. З.Ћировић, Технике визуелног програмирања – C#, ВИШЕР, 2005
 6. З. Ћировић, Предавања и пратећи материјали за учење на даљину, 2020
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (1) Предавања (12)

ТВП - Предавање 3

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

ТВП - Предавање 1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

ТВП - Предавање 2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

ТВП - Предавање 4

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

ТВП - Предавање 5

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

ТВП - Предавање 6

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

ТВП - Предавање 7

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

ТВП - Предавање 8

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

ТВП - Предавање 9

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

ТВП - Предавање 10

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

ТВП - Предавање 11

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

ТВП - Предавање 11 - Пратећи пример

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (13)

Вежба 1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежба 2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежба 3

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежба 4

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежба 4 - додатак

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежба 5

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежба 6

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежба 7

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежба 8

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежба 9

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежба 10

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежба 11

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежба 11

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Преузимања (2) Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00