Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Svetlana Štrbac-Savić

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet, Računarstvo i informatika []
  • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Softverski sistemi []
  • Doktorske studije: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, []

Biografija

Rođena 07.04.1972. godine.

Završila osnovnu školu "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, a zatim IV Beogradsku gimnaziju. Diplomirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu na smeru Računarstvo i informatika. Završila postdiplomske studije smer Softverski sistemi i 2010. godine odbranila magistarsku tezu pod naslovom "Analiza skorobalansiranih stabala binarnog pretraživanja" kod mentora prof. dr Mila Tomašećića na Eletrotehničkom fakultetu u Beogradu.

2016. godine odbranila doktorsku disertaciju "Prognoza operativne efikasnosti aktivnog podzemnog rudnika zasnovana na teoriji sivih sistema" na Rudarsko-geološkom fakultetu kod mentora prof. dr Zorana Gligorića.

Od 1996. godine do 2001. godine radila u d.o.o. "Krušnica".

Od 2002. godine radi na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu kao stručni saradnik na predmetima: Programiranje1, Programiranje2, Objektno programiranje, Programiranje na jeziku Java, Matematika1 i Inženjerska matematika.

Od 2012. godine radi kao predavač na predmetima Verovatnoća i statistika, Uvod u objektn programiranje, Algoritmi i strukture podataka.

2013. godine Nastavno veće joj poverava i predmete Elektronska trgovina i Inženjerska matematika.

2014. godine je imenovana za rukovodilaca studijskog programa Elektronsko poslovanje.

2016. godine je izabrana za profesora strukovnih studija.

2017. godine je imenovana za rukovodioca studijskog programa Informacioni sistemi. Iste godine su joj povereni i predmeti Veb dizajn i Osnove programiranja.

Svetlana Štrbac-Savić je autor četiri rada publikovana u naučnim časopisima međunarodnog značaja sa SCI liste i više radova publikovanih u zbornicima međunarodnih i regionalnih naučnih skupova.


Reference