Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Dragan Novković

Obrazovanje

  • Doktorske studije: , []
  • Magistarske studije: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, []
  • Osnovne akademske studije: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, []

Biografija

Opšti podaci:

Rođen 29. marta 1972. godine u Beogradu.


Nakon završene Matematičke gimnazije, diplomirao i magistrirao kod mentora prof.dr Miomira Mijića na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, iz oblasti tehničke akustike.


Doktorsku disertaciju odbranio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kod mentora prof.dr Ilije Ćosića, iz oblasti izdizanja efikasnosti nastavnog procesa na visokoškolskim institucijama tehničko-tehnološkog profila.


Oženjen, otac dvoje dece pubertetskog uzrasta.


Radni angažman:

Direktor privatnog preduzeća "Kub", od 1993.- 2001. godine.


Na SP Audio i video tehnologije zaposlen od samog početka njegovog funkcionisanja školske 2001/2002. godine. Prošavši kroz sva nastavna zvanja, od stručnog saradnika, preko asistenta i predavača, od 2016. godine se nalazi u zvanju profesora strukovnih studija.


Osnivač audio studija SP AVT i njegov rukovodilac.


Držao nastavu u različitim oblicima i u različitim vremenskim trenucima iz sledećih predmeta: Elektroakustika, Audio tehnika, MIDI i sinteza zvuka, Akustički dizajn prostorija, Studijska audiotehnika, Snimanje zvuka, Dizajn zvučne slike, Ozvučavanje, Muzička produkcija i Primenjena akustika.
Trenutno drži nastavu iz predmeta Elektroakustika, MIDI i sinteza zvuka, Studijska audiotehnika, Akustički dizajn prostorija, Ozvučavanje, Muzička produkcija i Audio uređaji i sistemi.


Vannastavne aktivnosti:

Više od 20 godina se bavi studijskim radom i ostvaruje intenzivnu saradnju sa velikim brojem umetnika, u svojstvu snimatelja zvuka/producenta.
Ozvučio je preko 200 koncerata u svojstvu glavnog inženjera zvuka.


Projektovao je preko 50 studijskih i koncertnih prostora u našoj zemlji i inostranstvu.


Tehnička realizacija više umetničkih izložbi i instalacija. Koautor muzejske postavke pod nazivom "Akustika sakralnih objekata srednjovekovne Srbije" u produkciji Muzeja nauke i tehnike iz Beograda.


Aktivan je na polju osmišljavanja i vođenja međunarodnih projekata u oblastima visokog školstva, nauke i kulture.


Inicijator međunarodnog projekta Kvantna Muzika.


Bavi se inovatorskim radom na polju audio-tehnike kroz istraživanje i razvoj tehnologija zvučnika sa distribuiranim modovima, MIDI konverzije fizičkih parametara akustičko-mehaničkih sistema (akustičkih muzičkih instrumenata).


Bavi se popularizacijom nauke. Autor više novinskih članaka i TV emisija. Aktivan kao gostujuću predavač sa nizom održanih predavanja u nekoliko evrospkih i azijskih zemalja.


Svira gitaru više od 30 godina, član više bivših i aktivnih vokalno-instrumentalnih ansambala u Srbiji i inostranstvu: Obdukcija, Lima Pereira, Nežni Dalibor, Bicikl, The Wedderz i Ah, Ahilej.

Reference

PhD Dragan Novković slika

PhD Dragan Novković

Kabinet: 502

Elektronska pošta: dragan.novkovic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: 18h-19h
  • Sreda: 14h-15h
  • Četvrtak: 17h-18h