Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Milan Ivezić

Obrazovanje

 • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Energetski [2002 - 2009]
 • Master akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Elektroenergetske mreže i sistemi [2009 - 2012]

Biografija

Rođen 5. jula 1983. godine u Mostaru. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Bileći. Diplomirao na Energetskom odseku, smer Elektroenergetski sistemi Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na modulu Elektroenergestki sistemi istog fakulteta odbranio master rad sa temom "Kompenzacija neaktivne snage potrošača korišćenjem pasivnog filtra" pod mentorstvom profesora prof. dr Jovana Mikulovića. Student doktorskih studija modula Elektroenergetske mreže i sistemi na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2005. do 2010. godine radio u Klubu studenata tehnike (KST) na poslovima tehničke organizacije i održavanja.

Od 2011. godine zaposlen sa punim radnim vremenom na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva (VIŠER), kasnije Akademiji tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, u zvanjima saradnik u nastavi, saradnik u laboratoriji i asistent.

Angažovan u organizaciji i izvođenju vježbi na predmetima: Elektrotehnika, Osnovi elektroenergetike, Električne instalacije i osvetljenje, Električni pogoni, Elementi elektroenergetskih sistema, Projektovanje električnog osvetljenja, Električni pretvarači snage, Održavanje elektroenergetskih uređaja na osnovnim studijama, kao i Specijalne električne instalacije, Energetski izvori i Računarsko projektovanje električnih postrojenja na master studijama.

Sekretar studijskog programa Nove energetske tehnologije (2011. - 2014.  i 2019. -)

Sekretar studijskog programa Ekološki inženjering od 2017. do 2019. godine. 

Od 2014. godine obavlja poslove zaštite od požara na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva, a od 2022. godine na Akademiji tehničko-umetničkih strukovnih studija.

Angažovan na Erasmus+ projektu Waste management curricula development in partnership with public and private sector (WAMPPP) 561821-EPP-1-2015 EPPKA2-CBHE-JP.


Reference

Naučni rad na međunarodnoj konferenciji

 1. Saša Stojković, Aleksandra Grujić, Milan Jović, Milan Ivezić TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF STAND-ALONE PV/BATTERY AND PV/BATTERY/HYDROGEN SYSTEMS FOR THE REMOTE-HOUSING APPLICATION Full Papers Proceeding of International Conference „Power Plants 2016“, November 2016, Zlatibor Serbia, pp. 282-293, ISBN 978-86-7877-024-1 (M33)

 2. Milan Ivezić, Aleksandra Grujić, Stefan Petrović, Nikola Velenderić, Saša Vrtunić, "The future of interactive engineering education", Proceedings of International Conference "Information Systems and Tehnology Innovation" Tirana (ISBN: 978-9995-6377-8-1), June 2012. (M33)

 3. Stefan Petrović, Aleksandra Grujić, Milan Ivezić, "Solving optimal dispatching problem on linear test electrical power system network", Proceedings of International Conference "Information Systems and Tehnology Innovation" Tirana (ISBN: 978-9995-6377-8-1), June 2012. (M33)

Naučni rad u domaćem časopisu

 1. Ivana Vlajić-Naumovska, Aleksandra Grujić, Vera Petrović, Milan Ivezić, Predrag Staletić, "Programi iz oblasti upravljanja otpadom na univerzitetima u Beogradu i formiranje Trening centra za upravljanje otpadom na VIŠER-u", Ecologica 2016, Vol 82, str. 250 – 256, ISSN 0354 – 3285. (M51)

 2. Milan Ivezić, Ivana Vlajić-Naumovska, Aleksandra Grujić, Vera Petrović, "Bezbednosni aspekti upravljanja električnim otpadom", Ecologica 2016, Vol 83, str. 560 – 565, ISSN 0354 – 3285. (M51)

 3. Emilija Kisić, Vera Petrović, Sanja Vujnović, Željko Đurović, Milan Ivezić, "Analysis of the condition of coal grinding mills in thermal power plants based on the T2 multivariate control chart applied on acoustic measurement", Facta Universitatis - Series: Automatic Control and Robotics, Vol. 11, No2, 2012 pp. 141-151 (M53)

Naučni rad na domaćoj konferenciji

 1. Dobrivoje Tarabić, Aleksandra Grujić, Milan Ivezić, Đorđe Pavlović, „Uticaj dve vrste frekventnih pretvarača na parametre kvaliteta električne energije električnog pogona male snage“, 35. savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-07, Zlatibor 3.-8. oktobar 2021., Zbornik radova u elektronskom obliku ISBN 978-86-82317-84-5, (M63)

 2. Ž.V.Despotović, B.Čupić, B.Grujičić, B.Arsić, M.Ivezić, "Poboljšanje pogonskih karakteristika livnice Sirmium steel primenom dinamičke kompenzacije reaktivne energije", II Međunarodni simpozijum INVESTICIJE i NOVE TEHNOLOGIJE u ENERGETICI i RUDARSTVU, Borsko Jezero 18-20.09.2017. (M61).

 3. Milan Jović, Milan Ivezić, Jovan Mikulović, “Određivanje Linke-ovog faktora mutnoće vazduha za područje Beograda“, Zbornik XIV Međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH®-JAHORINA 2015 (ISBN 978-99955-763-6-3), Vol.14, pp.245-248, Mart 2015. (M63)

 4. Milan Ivezić, Milan Jović, Borko Čupić, Aleksandar Jovanović, “Modelovanje složenih uzemljivača pomoću C# aplikacije“, Zbornik XIV Međunarodnog naučno-ntručnog simpozijuma INFOTEH®-JAHORINA 2015 (ISBN 978-99955-763-6-3), Vol.14, pp.137-141, Mart 2015. (M63)

 5. Milan Ivezić, Milan Jović, Aleksandra Grujić, "Kompenzacije neaktivne snage potrošača sa promjenljivom strujom primjenom kondenzatora i pasivnog filtra", Zbornik XIII Međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH®-JAHORINA 2014 (ISBN: 978-99955-763-2-3), Vol. 13, pp. 138-143, Mart 2014. (M63)

 6. Milan Ivezić, Emilija Kisić, Aleksandar Jovanović, "Raspodjela potencijala u okolini stubnog uzemljivača pri odvođenju struje jednofaznog kvara", Zbornik XII Međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH®-JAHORINA 2013 (ISBN: 978-86-82831-20-4), Vol. 12, pp. 119-123, Mart 2013. (M63)

 7. Aleksandra Grujić, Milan Ivezić, Nikola Velenderić, Saša Vrtunić, " Laboratorijski set za ispitivanje energije vetra", Zbornik XII Međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH®-JAHORINA 2013 (ISBN: 978-86-82831-20-4), Vol. 12, pp. 249-255, Mart 2013. (M63)

Udžbenik

 1. Ivana Vlajić-Naumovska, Borko Čupić, Milan Ivezić, Đorđe Pavlović: Osnovi elektroenergetike – zbirka zadataka, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, 2018. (ISBN 978-86-7982-273-4)

Priručnik

 1. Ivana Vlajić-Naumovska, Milan Ivezić, Borko Čupić: Osnovi elektroenergetike - priručnik za laboratorijske vežbe, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd, 2022. (ISBN 978-86-6090-004-5)

 2. Ivana Vlajić-Naumovska, Milan Ivezić, Nebojša Knežević: Električne instalacije i osvetljenje - priručnik za laboratorijske vežbe, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd, 2022. (ISBN 978-86-6090-005-2)

 3. Aleksandra Grujić, Vera Petrović, Milan Ivezić, Dalibor Vukić, Đorđe Pavlović, Milan Jović: Proizvodnja biodizela – priručnik, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, 2018. (ISBN 978-86-7982-284-0)

 4. Aleksandra Grujić, Milan Ivezić: Study Program of Applied Studies Environmental Engineering, School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies, Belgrade, 2018. (ISBN 978-86-7982-281-9)

 5. Aleksandra Grujić, Vera Petrović, Milan Ivezić, Dalibor Vukić, Đorđe Pavlović, Milan Jović: Spalionica otpada INCINER I8-10s, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, 2018. (ISBN 978-86-7982-285-7)

 6. Aleksandra Grujić, Milan Ivezić: Study Program of Applied Studies Environmental Engineering, School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies, Belgrade, 2018. (ISBN 978-86-7982-281-9)

 7. Saša Stojković, Milan Ivezić: Računarsko projektovanje električnih postrojenja - priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, 2018. godine (ISBN 978-86-7982-274-1)