Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електрични погони Шифра: 121007 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов:
Циљ: Овладавање основним знањима из области електричних погона. На курсу би се студенти упознали се основним типовима електро-мотора коришћеним у погонима и применом најједноставнијих закона аутоматског управљања (који се користе у огромном проценту у пракси).
Исход: Студенти ће добити практично знање о коришћењу и подешавању погона који се данас могу срести у пракси и елементе синтезе погона са задатим карактеристикама.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Улога и саставни делови електричних погона.
 2. Основне карактеристике електро-мотора. Мотори са колектором, асинхрони мотори.
 3. Релуктантни мотори, мотори са магнетима на ротору, корачни и синхрони мотори.
 4. Електричнр машине на електро-возилима, специфичности и принципи рада.
 5. Уређаји и склопови за мерење величина у електричним погонима, обрада мерених сигнала.
 6. Управљање моторима једносмерне струје са сталним магнетима. Врсте регулатора.
 7. Регулација струје, брзине, позиције, каскадна регулација, простор стања.
 8. Управљање моторима једносмерне струје са независном побудом. Регулација побуде.
 9. Управљање асинхроним моторима. PWM, просторно-векторска модулација.
 10. Природна механичка карактеристика, U/f управљање у отвореној спрези.
 11. Управљање асинхроним моторима. Синхрони систем, трансформације. Регулација струје у стационарном и синхроном координатном систему. Векторско управљање
 12. Сигнал процесори и њихова примена у електричним погонима. Само преглед.
 13. Савремени правци развоја електричних погона, нерешени проблеми у управљању.
 14. Самовредновање, анализа курса, анкета студената. Резервни термин за надокнаде.
Практична настава:
 1. Студенти самостално уз помоћ наставника решавају практичне проблеме и задатке из електричних погона. Теме вежби прате предавања. Посете развојним погонима компанија које се баве ЕЛП.
Литература
 1. С. Вукосавић,Дигиталноуправљањеелектричнимпогониома,Академска мисао, Београд, 2013.
 2. В. Вучковић, Електромоторнипогони,ЕТФ, Београд, 1999.
 3. Б. Јефтенић и други, Електромоторни погони, збирка задатака, Академска мисао, Београд, 2003.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
70
Усмени испит
0
Презентација предмета (1) Предавања (5)

Преглед управљања у погонима

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Примери испитних питања 2018/19.

др Милан Мијалковић, 21.03.2019., 0.09 MB

Преглед компоненти и топологија претварача

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Преглед мотора у погонима

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Преглед мерења сензора и актуатора

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (3)

Вежба 1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежба 1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Погони вежбе

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (13)

Резултати испита у јунском испитном року 2019/2020.

др Милан Мијалковић, 24.06.2020., 0.13 MB

Резултати испита у септембарском испитном року 2019/2020.

др Милан Мијалковић, 10.09.2020., 0.12 MB

Резултати испита у октобарском испитном року 2019/2020.

др Милан Мијалковић, 25.09.2020., 0.11 MB

Резултати испита у испитном року октобар 2 школске 2019/2020.

др Милан Мијалковић, 15.10.2020., 0.39 MB

Резултати првог колоквијума 2021.

др Милан Мијалковић, 04.05.2021., 0.07 MB

Резултати другог колоквијума 2021.

др Милан Мијалковић, 10.06.2021., 0.41 MB

Резултати испита у септембарском испитном року 2020/2021.

др Милан Мијалковић, 10.09.2021., 0.12 MB

Резултати испита у октобарском испитном року 2020/2021.

др Милан Мијалковић, 24.09.2021., 0.41 MB

Резултати испита у испитном року октобар 2 школске 2020/2021.

др Милан Мијалковић, 11.10.2021., 0.39 MB

Резултати првог колоквијума 2022.

др Милан Мијалковић, 28.04.2022., 0.39 MB

Резултати испита у јунском испитном року 2021/2022.

др Милан Мијалковић, 22.06.2022., 0.4 MB

Резултати испита у септембарском испитном року 2021/2022.

др Милан Мијалковић, 02.09.2022., 0.4 MB

Резултати испита у октобарском испитном року 2021/2022.

др Милан Мијалковић, 15.09.2022., 0.4 MB

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00