Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Лазар Живојиновић

Образовање

 • Докторске студије: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Информациони системи и квантитативни менаџмент, изборно подручје Електронско пословање [2018 - ]
 • Мастер академске студије: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Електронско пословање и управљање системима, модул Технологије електронског пословања [2017 - 2018]
 • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Информациони системи и технологије [2013 - 2017]

Биографија

Рођен је 10. маја 1994. године у Смедеревској Паланци. Основну школу „Олга Милошевић” у Смедеревској Паланци, завршио је 2009. године као носилац Вукове дипломе и ђак генерације.

Средњу школу Паланачку гимназију у Смедеревској Паланци, завршио је 2013. године, такође, као носилац Вукове дипломе.

Школске 2013/2014. године уписао је основне академске студије на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду. Основне академске студије, смер Информациони системи и технологије, завршио је 2017. године, одбраном завршног (дипломског) рада на тему „Аналогни модели и симулација континуалних система применом CSMP - а и Simulink - а” са оценом 10 и са просечном оценом 9,07.

Мастер академске студије, студијски програм Електронско пословање и управљање системима, модул Технологије електронског пословања, на Факултету организационих наука, уписује исте године. Мастер академске студије завршио је 2018. године, одбраном завршног (мастер) рада на тему „Симулациони модели засновани на агентима као подршка електронском образовању” са оценом 10 и са просечном оценом 10.

Школске 2018/2019. године уписао је докторске академске студије, студијски програм Информациони системи и квантитативни менаџмент, изборно подручје Електронско пословање, на Факултету организационих наука. Приступни рад под насловом „Модели комуникације у електронском образовању засновани на стиловима учења и друштвеним медијима”, одбранио је у новембру 2020. године.

Током основних академских студија био је ангажован као демонстратор у оквиру Лабораторије за системе и учествовао је у извођењу наставе из предмета Теорија система, док је током мастер и докторских академских студија био ангажован као сарадник на Катедри за електронско пословање и учествовао у извођењу наставе из предмета: Електронско пословање, Симулација и симулациони језици, Интернет технологије, Интернет маркетинг, Интернет интелигентних уређаја и Управљање ризиком у е-пословању. Поред овога, учествовао је и у изради сајта за предмет Интернет интелигентних уређаја, у реализацији Катедре за електронско пословање на Факултету организационих наука. Приликом вредновања педагошког рада за извођење вежби из предмета Теорија система, од студената је добио оцену 4,95, док је за извођење вежби из предмета Симулација и симулациони језици, од студената добио оцену 4,99.

Предавање по позиву у оквиру IEEE Chapter Computer Science CO-16 семинара на тему „INSTAGRAM AS A COLLABORATIVE E-LEARNING TOOL IN HIGHER EDUCATION”, одржао је у марту 2022. године.

Референце

Научни рад у међународном часопису

 1. Petrović, L., Stojanović, D., Živojinović, L., & Đurđević, B., IoT Game-based Learning Model in Education, E-business Technologies Conference (EBT) Proceedings, Belgrade, 15 - 17 June 2023, M33.

 2. Živojinović, L., Ćurčić, N., & Naumović, T., Instagram as a collaborative e-learning tool in higher education. E-Business Technologies Conference (EBT) Proceedings, Belgrade, 10 - 11 June 2021, M33.

 3. Naumović, T., Despotović-Zrakić, M., Radenković, B., Živojinović, L., & Jezdović, I., Development of a Continuous System Simulation Engine in Python Programing Language, 19th International Symposium Infoteh-Jahorina (INFOTEH), East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2020, ISBN: 978-1-7281-4775-8, М33.

 4. Milošević, M., Naumović, T., & Živojinović, L., An application of Instagram in higher education, XVII International Symposium SymOrg 2020, Online, 07 - 09 September 2020, M33.

 5. Stojanović, M., Projović, M., Živojinović, L., Barać, D., & Bogdanović, Z., A survey on Centennials’ expectations of mobile operators, A survey on Centennials’ expectations of mobile operators Editors: Howlett, Robert, Jain, Lakhmi C. Smart Innovation, Systems and Technologies, ICMarkTech'19 - The 2019 International Conference on Marketing and Technologies, Porto, 27 - 29 November 2019, ISSN: 2190- 3018, M33.

 6. Filipović, F., Despotović-Zrakić, M., Radenković, B., Jovanić, B., & Živojinović, L., An application of artificial intelligence for detecting emotions in neuromarketing, Международная конференция поискусственном уинтеллекту: приложения и инновации, Vrdnik Banja, Serbia, September 2019, ISBN-13: 978-1-7281-4326-2, M33.

 7. Naumović, T., Baljak, L., Živojinović, L., & Filipović, F., Development of a Software Framework for Real – Time Management of Intelligent Devices, Proceedings of the Institute for System Programming of the Russian Academy of Sciences (Proceedings of ISP RAS), Saratov, May 2019, ISSN: 2220-6426, https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2019-31(3)-3, M33.

 8. Radenković, B., Despotović-Zrakić, M., Barać, D., Naumović, T., & Živojinović, L., Designing e-learning infrastructure for modern it education, Modern science: current problems and development prospects (Современная наука: актуальные проблемы и перспективы развития), Njižni Novgorod, 08 - 14 May 2019, M33.

 9. Milanović, S., Živojinović, L., Bjelica. A., Hanić, E., & Zdravković, J., Developing web application for e- health, Druga međunarodna naučna konferencija o digitalnoj ekonomiji (DIEC 2019), Tuzla, BIH, April 2019, ISSN: 2566 – 4522, M33.

 10. Bogdanović, Z., Despotović-Zrakić, M., Naumović, T., Živojinović, L., & Bjelica, A., Inducing creativity in engineering education: A crowdvoting approach, In 2019 Proceedings of 18th International Symposium Infoteh-Jahorina (INFOTEH), IEEE, Jahorina, March 2019, ISBN: 978-1-5386-7073-6, M33.

 11. Jezdović, I., Nedeljković, N., Živojinović, L., Radenković, B., & Labus, A., Smart city: A system for measuring noise pollution, Smart Cities and Regional Development (SCRD) Journal, Bucharest, March 2018, ISSN: 2537-3803, М33.

Научни рад у домаћем часопису

 1. Živojinović, L., Naumović, T., Barać, D., & Despotović-Zrakić, M., An Application of Agent Based Simulation in E-education, IPSI BgD Transactions on Advanced Research (TAR) Journal, Belgrade, Serbia, January 2019, ISSN: 1820 – 4511, M53.

 2. Tahirović, T., Naumović, T., Živojinović, L., Bogdanović, Z., & Despotović-Zrakić, M., Designing augmented reality services for e-business: A project management perspective, European Project Management Journal, Belgrade, Serbia, December 2018, ISSN: 2560-4961, M52.

Научни рад на домаћој конференцији

 1. Đorđević, K., Naumović, T., Živojinović, L., & Despotović-Zrakić, M., C2C Modeli elektronskog poslovanja: Primer portala za pronalaženje pasa, YUINFO2018, Kopaonik, March 2018, M63.

маст. инж. Лазар Живојиновић слика

маст. инж. Лазар Живојиновић

Kабинет: 408

Eлектронска пошта: lazar.zivojinovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 12:35-14:10
 • Среда: 11:15-12:40
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00