Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Апликативни софтвер Шифра: 101307 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Оспособљавање студената за коришћење стандардног апликативног софтвера и укључивање у дигитално друштво.
Исход: Студенти ће разумети принципе употребе апликативног софтвера и умети да користе програме за обраду текста, унакрсна израчунавања и презентације, да користе основне Интернет сервиса и да комбинују примену различитих програма.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса).
 2. Унос и уређивање текста; обликовање текста, слова, пасуса и странице.
 3. Напредне технике обраде текста. Уградња објеката у текст.
 4. Табеле. Jедначине.
 5. Презентације. Основна правила креирања и излагања презентације; израда слајда.
 6. Презентације. Руковање компонентама слајда. Уградња објеката. Анимацијa.
 7. Радне табеле. Основни појмови.
 8. Уређивање садржаја ћелије; уређивање радног листа; принцип рада.
 9. Обликовање радне табеле. Примери.
 10. Функције; основне технике примене.
 11. Дијаграми. Базе података. Напредне технике.
 12. Комбинована примена различитих програма.
Практична настава:
 1. Практична настава у учионици и лабораторији прати програм предавања.
Литература
 1. Р. Вукић, Д. Перић, И. Влајић_Наумовска, Апликативни софтвер, дванесто издање, ВИШЕР, Београд, 2018.
 2. ECDL литература – модули 3, 4, 6 и 7.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
40
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Презентација предмета (2) Предавања (8) Вежбе (0)
Преузимања (8)

Sablon za naslovnu stranu cirilica_2019

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Sablon za naslovnu stranu latinica_2019

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Uputstvo za izradu seminarskog rada_2019

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Primer dobro uradjenog seminarskog rada_2019

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

ECDL - Evidencija izdatih indeksa

др Ивана Влајић-Наумовска, 01.11.2019., 0.01 MB

ECDL - Evidencija izdatih indeksa

мр Јелена Митић, 01.11.2019., 0.01 MB

ECDL - Evidencija izdatih indeksa_sajt

мр Јелена Митић, 30.08.2021., 0.01 MB

ECDL - Evidencija izdatih indeksa_mart_2022

мр Јелена Митић, 03.03.2022., 0.01 MB

Колоквијуми и међурезултати (5)

Резултати јунског испитног рока 2019. из Апликативног софтвера- ИВН

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Резултати октобарског испитног рока 2019. из Апликативног софтвера

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Резултати октобарског испитног рока 2019. из Апликативног софтвера

мр Јелена Митић, 24.09.2019., 0.39 MB

Распоред полагања- јан2020.

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Распоред полагања- јан2020.

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00