Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Ивана Стефановић

Образовање

 • Специјалистичке струковне студије: Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, Електроника и телекомуникације [2011-12]
 • Основне академске студије: Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, Електроника и телекомуникације [2007-2010]
 • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Телекомуникациони саобраћај и мреже [2011-2020]
 • Мастер академске студије: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Телекомуникациони саобраћај и мреже [2020-2021]

Биографија

Ивана Стефановић је рођена 1988. у Београду. Завршила је средњу електротехничку школу "Никола Тесла" у Београду. Након тога је уписaла Високу школу електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, смер Електроника и телекомуникације где је 2010. године дипломирала код др Славице Маринковић са темом "Модели пропагације сигнала у мобилним телекомуникационим системима". Специјалистичке студије завршила је на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија, а завршни рад одбранила код др Славице Маринковић на тему "Алгоритми за компресију мирне слике у JPEG стандарду".

Саобраћајни факултет у Београду уписала је 2010. године. На основним студијама дипломирала је 2020. године код др Горана Марковића са темом " Развој софтвера за процену слабљења на траси и поређење пропагационих модела у радио комуникацијама". 2020. године уписала је мастер студије на Саобраћајном факултету и дипломирала 2021. код ментора др Снежане Младеновић са темом "Коришћење декларативног програмирања за оптимизацију цене преноса података".

Од 2010. године ради као демонстратор на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија, а од 2011. године као лаборант. Од 2014. године ангажована је као сарадник практичне наставе, а од 2021. године ангажована је као сарадник у настави.

Учешће на пројектима:

1. Темпус пројекат Innovation and Implementation of the Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia.

Број: 517022-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR

Веб сајт: www.ricum.edu.rs

2. Темпус пројекат Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through regional student partnership in production of audio/video content.

Број: 544108-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES

Веб сајт: www.studavp.net

3. Еразмус+ пројекат Introduction of Part-Time and Short Cycle Studies in Serbia.

Број: 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP

Веб сајт: https://pt-sche.metropolitan.ac.rs/project/

Референце

Научни рад у међународном часопису

 1. H. Stefanovic, I. Stefanovic, D. Blagojevic, “Performance analysis of theoretical and simulation models on diversity reception over fading channels“, International Journal of Science, Innovation and New Technology–IJSINT, Vol. 1, No. 3, pp. 25-32, February 2012, ISSN 2223-2257, (Printed), 2225-0751 (Online) http://www.ijsint.org/node/24 

Научни рад на међународној конференцији

 1. Savic, D. Prokin, I. Stefanovic, An overview on learning outcomes and assessment in higher education, International conference Quality of University Teaching and Learning, , International conference Quality of University Teaching and Learning, The Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes, Conference proceedings, Brdo kod Kranja, Slovenia April 6, 2016. CIP - 378.147(082)(0.034.2), ISBN 978-961-6628-50-1


 2. А. Savic, G. Bjelobaba, S. Strbac-Savic, I. Stefanovic, Teaching and Learning of Mathematics in relation to the teaching program Electrical Engineering – traditional and distance approach, International conference Quality of University Teaching and Learning, Conference proceedings, Brdo kod Kranja, Slovenia April 6, 2016. CIP - 378.147(082)(0.034.2), ISBN 978-961-6628-50-1 

 3. H. Stefanovic, I. Stefanovic, D. Milic, “Some Simulation Models of MIMO Systems under Rayleigh Fading Conditions“, International Conference Information Systems and Technology Innovation-ISTI 2012, Proceedings Book, pp. S1_15, Tirana, Albania, June 8-9, 2012, ISBN 978-9995-6377-8-1


Научни рад на домаћој конференцији

 1. I. Stefanović, M. Nešić, M. Milivojčević, Mogućnost primene beacon tehnologiji za razvoj Covid-19 sistema za praćenje kontakta u visokoškolskim institucijama, LXVI KONFERENCIJA ETRAN, Novi Pazar 6 - 9. juna 2022.

 2. S. Mladenović, I. Stefanović, S. Zdravković, S. Janković, Primena deklarativnog programiranja pri razvoju aplikacije za minimiziranje cene prenosa podataka, PosTel 2021, Srbija, Beograd, Decembar 2021.

Уџбеник

 1. Savić A., Štrbac – Savić S., Stefanović I., Inženjerska matematika – udžbenik sa zbirkom rešenih zadataka, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2016, ISBN 978-86-7982-251-2

Приручник

 1. Štrbac – Savić S., Stefanović I., Algoritmi i strukture podataka – priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2020, ISBN 978-86-7982-276-5

 2. Savić A., Štrbac – Savić S., Stefanović I., Rajčić N., Matematika 1 i MATLAB – priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2016, ISBN 978-86-7982- 229-1 

 3. Savić A., Štrbac – Savić S., Stefanović I., Diskretna matematika i algoritmi – priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2015, ISBN 978-86-7982- 205-5 

 4. Savić A., Štrbac – Savić S., Stefanović I., Priručnik za laboratorijske vežbe Matematika 2, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2015, ISBN 978-86-7982-206-2 

маст. инж. Ивана Стефановић слика

маст. инж. Ивана Стефановић

Kабинет: 201

Eлектронска пошта: ivana.stefanovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 16:00-17:00
 • Петак: 11:30-12:30
Предмети
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00