Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Сигнали и системи Шифра: 140217 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да студенти стекну знања о континуаланим и дискретним сигналима и системима, и у временском и у фреквенцијском домену.
Исход: Познавање основних сигнала, поделe сигнала и операција над сигналима. Примена трансформација за пребацивање из временског у комплексан и фреквенцијски домен. Познавање линеарних, временски инваријантних система. Знање које је потребно за све касније предмете где се изучавају сигнали и системи, њихова анализа, моделовање и обрада.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у теорију сигнала и система. Основне особине и поделе сигнала и система.
 2. Операције над континуалним сигналима.
 3. Преглед и особине континуалних система.
 4. Особине континуалних линеарних стационарних система.
 5. 5.Диференцијалне једначине и њихова примена. Основе диференцијалних једначина.
 6. Елементарни дискретни сигнали.
 7. Преглед и особине дискретних система.
 8. Лапласова трансформација. Особине Лапласове трансформације. Инверзна Лапласова трансформација.
 9. Функција преноса система и једнострана Лапласова трансформација. Импулсни и одскочни одзив.
 10. Растављање функције преноса на парцијалне разломке. Алгебра функције преноса.
 11. Периодични континуални сигнали и Фуријеов ред.
 12. 12.Апериодични континуални сигнали и Фуријеова трансформација.
 13. 13.Конвергенција Фуријеове трансформације. Амплитуда и фаза спектра сигнала.
 14. Особине и примена Фуријеове трансформације. Теорема о одабирању.
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Изводи се у хардверској лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају постављене задатке на основу постављених вежби у Приручнику.
Литература
 1. T. Petrović, A. Rakić, Signals and systems, DEXIN, Belgrade, 2005.
 2. A. Marjanović, P. Tadić, V. Papić, Signals and systems-collection of solved problems, Academic Thought, Beograd, 2013.
 3. B. Kovačević, Ž. Đurović, Automatic control systems- collection of solved problems, Science – Belgrade, 1995.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Презентација предмета (1)

Садржај предмета

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавања (13)

П1 Увод у сигнале и системе

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

П2 Елементарни континуални сигнали

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

П3 Операције са континуалним сигналима

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

П4 Системи АУ

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

П5 Лапласова транформација

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

П6 Временски одзив система

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

П7 Еквивалентна фунција преноса

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

П8 Модел система у простору стања

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

П9 Увод у дискретне сигнале

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

П10 Особине дискретних сигнала

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

П11 Конволуција

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

П12 Диференцна једначина система

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

П13 Фуријеова анализа

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (1)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00