Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Горан Дикић

Образовање

 • Основне академске студије: Техничка војна академија КоВ ЈНА, Ракетна техника [1978 - 1983]
 • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Системи аутоматског управљања [1988 - 1990]

Биографија

Рођен је 20. 01. 1960. године у Београду где, 1978. године, завршава Војну гимназију. Школовање наставља у Техничкој војној академији КоВ ЈНА у Загребу и стиче диплому инжењера електротехнике, смер Ракетна техника 1983. године. Магистрирао је и докторирао, уз менторство, професора Бранка Ковачевића на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 1995. и 2006. године.

Професионална каријера:

1983. – 1987. Референт технике у мешовитој противоклопној бригади, Бачка Топола

1987. – 1994. Наставник у Војној академији КоВ, Београд

1994. – 2006. Наставник у Војнотехничкој академији, Београд

2006. – 2011. Начелник Катедре војноелектронских система, Војна академија

2011. – 2017. Проректор за међууниверзитетску и међународну сарадњу, Универзитет одбране у Београду

Обављајући наставничке дужности предавао је и изводио вежбе из Електротехнике, Електронике, Информатике, Аутоматског управљања, Основа ракетне технике, Ракетних система малог домета и Система вођења и управљања ракета и система управљања ватром.

Био је наставник предмета Инфрацрвени самонаводећи системи и Стохастички системи и естимација, на магистарским студијама у Војној академији.

Био је ментор бројних дипломских радова, једног доктората и једног магистарског рада.

Водио је пројекат Систем за Мултисензорску детекцију и праћење покретних циљева у Војној академији током периода од 2006. до 2009. године.

Од октобра 2007. године предаје, најпре као спољни сарадник, предмете Аутоматско управљање 1 и Аутоматско управљање 2, а 2017. године постаје наставник у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.

Ангажован је на интердисциплинарном истраживачком пројекту ИИИ47029 под називом Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку којег финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

Више година био је члане уређивачког одбора часописа Војнотехнички гласник и Scientific Technical Review. Учествовао је у раду Конференције Универзитета Србије у својству представника Универзитета одбране.


Референце

Научни рад у међународном часопису

 1. Tomic Ljubisa D Damnjanovic Vesna M Dikic Goran D Milanovic Bojan C:"Reconstruction of Simulated Cylindrical Defects in Acrylic Glass Plate Using Pulsed Phase Thermography", APPLIED SCIENCES-BASEL, (2019), vol. 9 br. 9

 2. Pavlovic Danica, Vasiljevic Darko M, Salatic Branislav, Lazovic Vladimir M, Dikic Goran D, Tomic Ljubisa D, Curcic Srecko B, Milovanovic Petar D, Todorovic Dajana D, Pantelic Dejan V: "Photonic structures improve radiative heat exchange of Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae)" ,JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY, (2018), vol. 76 br. , str. 126-138

 3. Sokolovic Vlada S, Dikic Goran D, Markovic Goran B, Stancic Rade, Lukic Nebojsa S : "INS/GPS Navigation System Based on MEMS Technologies", STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, (2015), vol. 61 br. 7-8, str. 448-458.

 4. Dikic Goran D, Tomic Ljubisa D, Damnjanovic Vesna M, Milanovic Bojan C : "Characterization of Periodic Cylindrical Subsurface Defects by Pulsed Flash Thermography", SURFACE REVIEW AND LETTERS, (2015), vol. 22 br. 2

 5. Sokolovic Vlada S, Dikic Goran D, Stancic Rade:"Integration of INS, GPS, Magnetometer and Barometer for Improving Accuracy Navigation of the Vehicl",  DEFENCE SCIENCE JOURNAL, (2013), vol. 63 br. 5, str. 451-455.

 6. Andric Milenko S, Bondzulic Boban P, Zrnic Bojan M, Kari Aleksandar, Dikic Goran D:"Acoustic Experimental Data Analysis of Moving Targets Echoes Observed by Doppler Radars", STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, (2012), vol. 58 br. 6, str. 386-393.

 7. Djurovic Zeljko M,  Kovacevic Branko D, Dikic Goran D:"Target tracking with two passive infrared non-imaging sensors", IET SIGNAL PROCESSING, (2009), vol. 3 br. 3, str. 177-188.

 8. Dikic Goran D, Djurovic Zeljko M:"Unbiased estimation of atmosphere attenuation coefficient", ELECTRICAL ENGINEERING, (2007), vol. 89 br. 4 , Suppl. , str. 343 -347.

Научни рад на међународној конференцији

 1. Dikic Goran D, Kovacevic Branko D:"Target tracking with passive IR sensors",  TELSIKS 2001, VOL 1 & 2, PROCEEDINGS, (2001), vol. br. , str. 745-748.

Уџбеник

 1. Горан Дикић, Слободан Драшковић: "Микрорачунари ", Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, ISBN 978-86-7982-327-4

 2. Горан Дикић, Стојадин Манојловић: "Симулације система вођења и управљања ракета (преглед теорије са примерима решених проблема)", Универзитет одбране, Војна академија, ISBN 978-86-335-0573-4.

 3. Горан Дикић: "Основе теорије аутоматског управљања", Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд,  ISBN 978-86-7982-095-2

др Горан Дикић слика

др Горан Дикић

Kабинет: 104

Eлектронска пошта: goran.dikic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 13:00-15:00
 • Среда: 16:30-18:30
Предмети
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00