Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Borislav Đorđević

Obrazovanje

  • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Elektrotehnika i računarstvo [1989-1992]
  • Doktorske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Elektrotehnika i računarstvo [1993-2003]
  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Elektrotehnika i računarstvo [1984-1989]

Biografija

Borislav S. Đorđević je rođen 26. 04. 1964. godine u Pirotu (od oca Slavoljuba i majke Gordane). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Pirotu sa odličnim uspehom, sa Vukovom diplomom. Upisao je Elektrotehnički fakultet u Beogradu, odsek Elektronika, smer Elekronika, 1983. godine. Fakultet je završio u roku, 1989. godine sa prosečnom ocenom 8,70. Magistarsku tezu pod nazivom “POBOLjŠANjE PERFORMANSI SCSI DISKOVA NA RAČUNARIMA POD MS-DOS OPERATIVNIM SISTEMOM” odbranio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, 30. decembra 1992. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “KEŠIRANjE DISKOVA ZA CENTRALIZOVANE OPERATIVNE SISTEME” odbranio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu , 9. jula 2003. godine.

Reference

PhD Borislav Đorđević slika

PhD Borislav Đorđević

Kabinet: 407

Elektronska pošta: borislav.djordjevic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: (webex po dogovoru)
  • Utorak: (webex po dogovoru)
  • Sreda: 15-16   ili   19-20
  • Četvrtak: (webex po dogovoru) 
  • Petak: (webex po dogovoru)
Predmeti